metsakone metsäkone

Metsäalan perustutkinto, 180 osp

Metsäkoneenkuljettaja

Koulutus alkaa elokuussa 2018
Hakeutuminen yhteishaussa      


Koulutuspaikka TTS Rajamäki

Koulutuksen tavoite

Koulutuksen tavoitteena on antaa nuorelle valmiudet työskennellä koneellisessa puunkorjuussa ja metsänhoitotöissä.

Metsäkoneenkuljettaja valmistaa puutavaraa hakkuukoneella ja kuljettaa sitä metsätraktorilla.
Hän käyttää työssään paljon tietoteknisiä laitteita, hallitsee koneiden käyttökunnossapitoon liittyvät tehtävät ja ottaa työssään huomioon laatu- ja toimintajärjestelmät sekä metsien käsittelyn vaatimukset. Koulutuksessa voi suuntautua puutavaran valmistamiseen tai lähikuljetukseen. Koulutuksessa voi suorittaa C –luokan ajokortin ja kuljetusalan perustason ammattipätevyyden

Opiskeluun liittyvät kustannukset
Tarvittavat turvavarusteet ja korttien viranomaismaksut

Opintokokonaisuudet
Pakolliset tutkinnon osat
- metsien hoito ja puunkorjuu
- metsäkoneiden ja kuorma-autojen kunnossapito
Valinnaisia tutkinnon osia
- koneellinen puunkorjuu
- kuljetusalan perustason ammattipätevyys
- koneellinen puutavaran valmistus
- puutavaran lähikuljetus
- puutavaran autokuljetus

Pääsyvaatimukset
Peruskoulun hyväksytty suorittaminen

Koulutuksen kesto
180 osp, 3 vuotta

Ruokailu
Opiskelijoille maksutonta

HAKEUTUMINEN
www.opintopolku.fi
Koulutus tapahtuu TTS:n Nurmijärven Rajamäen toimipisteessä.

 

----------------------------------

Metsäalan perustutkinto, 180 osp

Metsäenergian tuottaja

Koulutus alkaa elokuussa 2018
Hakeutuminen yhteishaussa 


Koulutuspaikka TTS Rajamäki

Koulutuksen tavoite
Koulutuksen tavoitteena on antaa nuorelle valmiudet työskennellä energiapuun hankinnan ja käytön tehtävissä.

Opinnoissa suuntaudutaan kaatamaan ja kuljettamaan energiapuuta nykyaikaisilla metsäkoneilla.
Opinnot sisältävät metsäkoneiden käytön, kunnossapidon, huollon ja tiedonsiirron lisäksi mm.
metsänhoitoa, energiapuun hankintaa sekä käyttöä. Opintoihin kuuluu myös kuljetusalan perustason ammattipätevyyden suorittaminen. Kannattavuus- ja yrittäjyysajattelu ovat osa metsäenergian tuottajan ammattitaitoa.

Metsäenergian tuottaja voi työskennellä energiapuun korjuussa, kuljetuksessa, haketuksessa,
varastoinnissa sekä kone- ja lämpöyrittäjänä. Koulutuksessa voi suorittaa C –luokan ajokortin ja kuljetusalan ammattipätevyyden.

Opinnoissa on paljon käytännön harjoituksia ja työssäoppimista. TTS:ssa kolmannen opiskeluvuoden voi suorittaa työelämässä oppisopimuksella.

Opiskeluun liittyvät kustannukset
Tarvittavat turvavarusteet ja korttien viranomaismaksut

Opintokokonaisuudet
Pakolliset tutkinnon osat
- metsien hoito ja puunkorjuu
- metsäenergiaraaka-aineen hankinta ja käyttö
- energiapuun korjuu
Valinnaiset tutkinnon osat
- kuljetusalan perustason ammattipätevyys
- koneellinen puunkorjuu
- lämpölaitoksen käyttö, hoito ja huolto

Pääsyvaatimukset
Peruskoulun hyväksytty suorittaminen

Koulutuksen kesto
180 osp, 3 vuotta

Ruokailu
Opiskelijoille maksutonta

------------------------

 

 metsäopetus 72

metsakoneenkuljettaja metsäkoneenkuljettaja

Mitä metsäkoneenkuljettaja tekee?

Metsäkoneenkuljettaja valmistaa puutavaraa hakkuukoneella ja kuljettaa sitä metsätraktorilla. Lisäksi hän tekee koneiden käyttökunnossapitoon liittyviä huoltotoimenpiteitä.

metsäenergian tuottaja työskentelee energiapuun korjuussa, kuljetuksessa, haketuksessa, varastoinnissa sekä kone- ja lämpöyrittäjänä

 

Mihin koulutus työllistää?

Metsäkonealan työpaikat ovat pieniä tai keskisuuria koneyrityksiä, joissa usein myös yrityksen omistaja työskentelee samoissa töissä työntekijöiden kanssa. Nykyään on alalle muodostunut myös suurempia yrityksiä, joissa toimii yrityksen työnjohtajia ym. järjestelijöitä. Metsäkoneyritysten urakanantajia ovat metsäteollisuusyritykset, Metsähallitus ja metsänhoitoyhdistykset.


TTS Työtehoseura | PL 5 (Kiljavantie 6), 05201 Rajamäki | asiakaspalvelu@tts.fi This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | (09) 2904 1200 | Tietosuojalausunto