Takaisin

Kilpailukykyä maidontuotantoon

Ala:

Maataloustyö / Tuottavuus

Kesto:

01/2010 - 12/2012

Tila:

Päättynyt

Tekijät:

Lea Puumala, Reetta Palva

Rahoittajat:

Etelä-Pohjanmaan ja Keski-Suomen TE-keskukset (Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2007 – 2013)

Yhteistyökumppanit:

Seinäjoen ammattikorkeakoulun Maa- ja metsätalouden yksikkö (koordinoi), Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus, Jyväskylän ammattikorkeakoulu Luonnonvara-instituutti, ProAgria Etelä-Pohjanmaa ja Osuuskunta Maitosuomi.

Tiivistelmä:

Kilpailukykyä maidontuotantoon T&K –hankkeen osiossa ”Maitotilan prosessit ” selvitettiin tuotantoprosessien kehittämismahdollisuuksia ja -keinoja maitotiloilla. Tavoitteena oli tarkentaa resurssien käyttöä ja siten parantaa maitotilan tulosta. TTS:n osuus kohdistui prosessien tarkastelemiseen hyvän maitohygienian turvaamisen näkökulmasta. Osiossa selvitettiin, mitä hyvään hygieniatasoon vaadittavat toimenpiteet merkitsevät työmäärällisesti ja millä menetelmällisillä tai teknologisilla ratkaisuilla hyvää maidon laatua ylläpidetään.

Kirjallisuusselvityksessä kartoitettiin tutkimustuloksia maidon hygieeniseen laatuun vaikuttavista tekijöistä. Tarkastelun kohteena olivat mm. hoitokäytännöt, navettaympäristön teknologiset vaihtoehdot, lypsyrutiinit ja utareterveysneuvonnassa onnistuminen. Osuuskunta Maitosuomen tuottajille suunnatussa kyselyssä selvitettiin tarkemmin taustoja ja syitä maidon laatuluokkien heikkenemiseen kesän 2011 aikana.  Käytännön toimintatapoja ja työnkäyttöä selvitettiin yhteensä 17 eteläpohjalais- ja keskisuomalaistilalla.

Hankkeesta julkaistu:

Puumala, L. ym. 2012. Maitohygienian turvaaminen maitotiloilla. Julkaisussa: Nissinen, K. (toim.) 2012. Maitotilan prosessien kehittäminen. Seinäjoen ammattikorkeakoulun julkaisusarja. Raportteja ja selvityksiä 58. s. 57-90.
Puumala, L. ja Palva, R. Eläinten ja navetan puhtaanapito maitohygienian ylläpitämisessä. TTS:n tiedote, Maataloustyö ja tuottavuus 6/2012 (641).
Puumala, L. ja Palva, R. Työ hyvän maitohygienian ylläpitämiseksi –käytäntöjä ja kokemuksia maitotiloilta. TTS:n tiedote, Maataloustyö ja tuottavuus 2/2013 (644).

TTS Työtehoseura | PL 5 (Kiljavantie 6), 05201 Rajamäki | asiakaspalvelu@tts.fi This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | (09) 2904 1200 | Tietosuojalausunto