Takaisin

SOTKA - Sovitaan oppimisesta & töistä kuljetusalalle

Ala:

Koulutuksen kehittäminen

Kesto:

10/2012 - 12/2013

Tila:

Päättynyt

Tekijät:

Pirita Niemi, Reijo Sippola

Rahoittajat:

OPH

Yhteistyökumppanit:

Aikuiskoulutuskeskus Kouvola, JAO, LAO, Sataedu, Puolustusvoimat

Tiivistelmä:

Hankkeen tavoitteet
Hankkeen päätavoitteena on kehittää kuljetusalan ja kuljetusalalle kouluttavien organisaatioiden välistä yhteistoimintaa ja luoda uusia malleja, joiden avulla voidaan parantaa kuljetusyritysten työvoiman saatavuutta sekä lisätä kuljettajakoulutuksen suorittaneiden työllistymismahdollisuuksia.

Hankkeen kohderyhmät
työelämä, kuljetusalan työnantajat
kuljetusalan opiskelijat ja alalle hakeutuvat
kuljetusalan koulutusta tarjoavat oppilaitokset
puolustusvoimissa kuljettajakoulutukseen pyrkivät ja koulutuksessa olevat

Hankkeen kuvaus
Hankkeen avulla kuljetuselinkeinoelämän ja kuljetusalan työnantajien osaamisvaatimukset uusille, alalle palkattaville autonkuljettajille tullaan selvittämään verkostoitumalla työnantajien, oppilaitosten ja alalle hakeutuvien välillä. Näin luodaan edellytykset sille, että alalle tulevien osaaminen vastaa työnantajien tarpeita. Tarkoituksena on korostaa koulutuksen antamia mahdollisuuksia työllistyä kuljetusalalle.

Suunnitellut tulokset
Kuljetusalalle saadaan koulutettuja ja lainsäädännön edellyttämän pätevyyden omaavia työntekijöitä, verkostoidutaan ja turvataan työvoiman saanti. Lisäksi panostetaan oppilaitoksissa tapahtuvan osaamisen tunnistamiseen ja ohjauksen lisäämiseen.

Hankkeesta julkaistu:

 

http://www.tts.fi/images/stories/tiedostot/tutkimus_files/projektit/sotka-yhteenveto.pdf

TTS Työtehoseura | PL 5 (Kiljavantie 6), 05201 Rajamäki | asiakaspalvelu@tts.fi This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | (09) 2904 1200 | Tietosuojalausunto