Takaisin

TUOMO, Turvallisuutta ajo-opetukseen mobiililla

Ala:

Koulutuksen kehittäminen

Kesto:

05/2013 - 12/2014

Tila:

Päättynyt

Tekijät:

Pirita Niemi

Rahoittajat:

OPH : 15/530/2013

Yhteistyökumppanit:

Työtehoseura toteuttaa hankkeen yhdessä yritysten kanssa

Tiivistelmä:

Palautteen antaminen ajo-opetuksen yhteydessä on ajo-opettajan tärkein tehtävä, jolla voidaan tehostaa ajossa opittua toimintaa. Ajotunnin päätteeksi annettavan palautteen tukimateriaalina on mahdollisesti opettajan kynällä kirjoittamat muistiinpanot, mutta usein palautteen antaminen jää pelkän muistin varaan. Videotallenteella voidaan palata ajo-opetuksen tapahtumiin ja käydä kertauksena läpi ajotunnin kriittiset pisteet ja opettaja voi antaa tilanteista selkeämmät palautteet. Palautetta on voitava antaa ajo-opetuksen aikana kriittisistä virheistä ja normaalissa palautetilanteessa koulutuspäivän päätteeksi.

Ajo-opetukseen kuuluu opiskelijakohtaisen ajopäiväkirjan ylläpito. Ajopäiväkirjan ylläpito kertoo sekä oppilaalle että muille ajo-opettajille oppilaan ajotaitojen kehittymisestä ja vaadittavien ammatillisten ajotaitojen tasojen saavuttamisesta. Sähköisessä muodossa, mobiiliteknologiaa hyödyntävä ajopäiväkirja ei ole enää riippuvainen opettajan muistista ja oppilaan osaamisen subjektiivisesta tulkinnasta vaan taitojen arvioinnin tukena voidaan hyödyntää kuvattua materiaalia. Tämä helpottaa suuresti, mikäli ollaan tilanteessa, jossa uusi opettaja joutuu esim. sairastapauksen yhteydessä ottamaan vastuun kuljettajaopiskelijan ajo-opetuksesta.  


Toisaalta oppilaalla ja opettajalla voi olla joskus erilaiset näkemykset liikenteellisistä tapahtumista ja vaaratilanteista, niissä toimimisesta sekä niistä selviytymisestä. Tällaisiin tilanteisiin videotallenne antaa puolueetonta informaatiota todellisista tapahtumista.

Hankkeen tuloksena syntyy henkilökohtaiset, sähköiset ajo-opetuksen päiväkirjat, joihin voi liittää mm. video- ja still kuvaa ajosuorituksista.

TTS Työtehoseura | PL 5 (Kiljavantie 6), 05201 Rajamäki | asiakaspalvelu@tts.fi This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | (09) 2904 1200 | Tietosuojalausunto