Takaisin

Tutkinnon tehotermistö (OPH)

Ala:

Koulutuksen kehittäminen

Kesto:

05/2013 - 12/2014

Tila:

Päättynyt

Tekijät:

Pirita Niemi

Rahoittajat:

OPH

Yhteistyökumppanit:

Hanke toteutetaan yhdessä yritysten kanssa

Tiivistelmä:

Tutkintotermistö -hankkeen tavoitteena on laatia tutkintojärjestelmästä ja erityisesti Logistiikan perustutkinnon kuljetuspalvelujen osaamisalan tutkinnon perusteiden ammattitaitovaatimukset ja ammattitaitokriteerit sellaiseen muotoon, joka on maahanmuuttajataustaisen opiskelijan helppo ymmärtää. Hankkeella tavoitellaan selkokielisyyttä ja konkretiaa siten, että ammattitaitovaatimuksista johdetut työtehtävät voidaan sekä kuvin ja videopätkin selventää. Hankkeen tavoitteena on toteuttaa tutkintoihin liittyvä termistö hyödyntäen TTS:n aikaisempien tehotermistö hankkeista saatuja kokemuksia mm. termistön siirtoa verkko-opetusympäristöön ja mobiilipäätteisiin. Hankkeen lopputuloksena syntyy yleinen tutkintotermistö, jota voidaan hyödyntää laajasti yli eri tutkintojen sekä alakohtaisia ammattisanasto termistöjä jotka liittyvät logistiikan perustutkintoon. Tällaisia kokonaisuuksia ovat mm. asiakaspalvelu, työympäristö, liikenneympäristö, teknisten työvälineiden käyttö ja työturvallisuuteen liittyvät asiat. 

Tutkintotermistö –hankkeen toisena päätavoitteena on edistää maahanmuuttajataustaisen opiskelijan työuran kehittymistä. Työura ja kouluttautuminen kulkevat rinnakkain ja siksi on tärkeää selventää jo alkuvaiheessa kouluttautumista Suomalainen tutkintojärjestelmä. Tutkintojärjestelmä korostaa tutkintojen suorittamista sekä opiskelun loppuun saattamista ja sitä kautta myös maahanmuuttajataustainen henkilö etenee työurallaan elinikäisen oppimisen mallia noudattaen.

TTS Työtehoseura | PL 5 (Kiljavantie 6), 05201 Rajamäki | asiakaspalvelu@tts.fi This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | (09) 2904 1200 | Tietosuojalausunto