Takaisin

Työpaikkaohjaus työnjohtokoulutuksessa (OPH)

Ala:

Koulutuksen kehittäminen

Kesto:

05/2012 - 12/2013

Tila:

Päättynyt

Tekijät:

Pirita Niemi, Minna Karppinen

Rahoittajat:

OPH

Tiivistelmä:

Työpaikkaohjaus työnjohtokoulutuksessa – hanke lähtee siitä, että selvitetään työpaikkaohjaajilta keskeisimmät työnjohtokoulutukseen liittyvät asiakokonaisuudet, joita opiskelijoiden tulee oppia, kootaan työpaikkaohjaajien näkemykset yhteen, miten ja missä tilanteissa edellä mainittuja kokonaisuuksia voidaan harjoitella. Tämän selvityksen jälkeen koulutuksen järjestäjä yhdessä opiskelijan ja työpaikkaohjaajien kanssa suunnittelevat opiskelijan työpaikalla tapahtuva työssäoppimisen mahdollisimman tavoitteelliseksi ja aikatauluttavat työssäoppimisen vaiheet koko koulutuksen ajaksi. Näin myös työpaikkaohjaaja saadaan sitoutumaan työssäoppimiseen. Jotta työssäoppiminen etenee suunnitelman mukaisesti, on seurantaan kehitettävä menetelmä, jolla koulutuksen järjestäjä voi pitää helposti yhteyttä työpaikkaan. Yhtenä vaihtoehtona voi olla oppimispäiväkirja, johon työnjohtajaopiskelija kirjaa päivätyönsä. Toinen vaihtoehto voi olla nettipuhelut (Adobe ConnectPro, Skype) koulutuksen järjestäjän kanssa sovittuina ajankohtina. Näillä menetelmillä saadaan opiskelijoiden ohjausta enemmän konkreettisemmaksi.

Hankkeen tavoitteena on integroida työpaikkaohjaus ja lähipäiväkoulutus tarkemmin koko koulutuksen ajalle, ja sen pohjalta kehittää koulutusmallia kuljetusalan työnjohdon osaamistarpeisiin. Koulutusmallissa huomioidaan lähi- ja työssä oppimisen haasteet työnjohdon osaamisen lisäämisessä, opetusmateriaalin käytettävyys kuljetusalalla, ammattiosaamisen näyttöjen soveltuvuus kuljetusalan työnjohdon työtehtäviin ja arvioinnin tekeminen.

TTS Työtehoseura | PL 5 (Kiljavantie 6), 05201 Rajamäki | asiakaspalvelu@tts.fi This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | (09) 2904 1200 | Tietosuojalausunto