Takaisin

Kerroslattiakanalassako tulevaisuus?

Ala:

Maataloustyö

Kesto:

09/2009 - 01/2011

Tila:

Päättynyt

Tekijät:

Reetta Palva, Tea Elstob

Rahoittajat:

MMM, Makera

Yhteistyökumppanit:

MTT (koordinointi), Suomen siipikarjaliitto, Evira

Tiivistelmä:

Vuodesta 2012 alusta munivia kanoja ei ole saanut pitää perinteisissä häkeissä, vaan vaihtoehtoina ovat niin sanotut varustellut häkit tai häkittömät järjestelmät eli erilaisiset lattiakanalat. Lattiakanalatyypeistä tehokkaimmin rakennuksen pinta-alaa käyttävät kerroslattiakanalat. Kerroslattiakanaloissa kanalahalliin on rakennettu 2–4 eri kerrosta käsittävä rakenne, jonka eri tasoilla kanat pääsevät vapaasti liikkumaan. Lattiatasolla on pehkua. Muilla tasoilla on tarjolla vettä, rehua, orsia ja munintapesiä. Tasot ovat ritiläpohjaisia ja lannankeruu on järjestetty jokaisen tason alle. Tasojen ansiosta samankokoiseen rakennukseen voidaan sijoittaa jopa yli kaksinkertainen määrä kanoja perinteiseen lattiakanalaan verrattuna.

Hankkeessa selvitettiin kerroslattiakanaloiden teknologiaratkaisuita, toiminnallisuutta, työnkäyttöä ja käytännön kokemuksia. Tietoa kerättiin postitse lähetetyllä kyselyllä ja tilakäynneillä. Yhteensä tietoa saatiin yhdeltätoista tuottajalta, joista viidelle tehtiin tilakäynti.

Tuottajat olivat pääosin melko tyytyväisiä kerroslattiakanalaan tuotantoympäristönä. Myönteisiä kokemuksia olivat munien hyvä laatu, lattiamunien vähäinen määrä ja työn helpottuminen. Haittapuolet ovat samoja kuin yksitasoisissa kanaloissa: lattiamuninnan hallinta ja suuremmat riskit häiriökäyttäytymisen puhkeamiseen. Työympäristönä kerroslattiakanala on rakenteista johtuen haasteellisempi kuin yksitasoiset lattiakanalat.

Hankkeesta julkaistu:

Kerroslattiakanala munivien kanojen tuotantoympäristönä. TTS:n tiedote, Maataloustyö ja tuottavuus 7/2011 (634). 12 s. 12,30 €.
Heikkilä, P. ja Palva, R. 2011. Kirjallisuusselvitys munivien kanojen hyvinvointiin, terveyteen, tuotantoon, kanaloiden toiminnallisuuteen, työnkäyttöön ja olosuhteisiin liittyvistä tutkimustuloksista ja käytännön kokemuksista. Saatavilla internetissä osoitteessa: www.siipi.net -> Oppimateriaalia.

Muut asiaan liittyvät tutkimukset TTS tutkimuksessa:

Tutkimus on jatkoa ”Munivien kanojen tulevaisuuden tuotantoympäristöt” -hankkeelle, jossa selvitettiin yksitasoisten lattiakanaloiden ja virikehäkkikanaloiden tuotantoa, toiminnallisuutta ja työmäärää.

Lähteitä ym. vinkkejä asian tiimoilta:

Palva, R. ja Pärkö, J. 2007. Lattiakanalat ja varustellut häkit munivien kanojen tuotantoympäristönä – tuloksia tiloilta. TTS tutkimuksen tiedote 603. 12 s. Saatavilla http://www.ttskauppa.fi/

TTS Työtehoseura | PL 5 (Kiljavantie 6), 05201 Rajamäki | asiakaspalvelu@tts.fi This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | (09) 2904 1200 | Tietosuojalausunto