Takaisin

Työnjohtokoulutuksen toimintojen arviointi ja koulutusmallin rakentaminen kuljetusalan tarpeisiin

Ala:

Koulutuksen kehittäminen

Kesto:

06/2011 - 12/2012

Tila:

Päättynyt

Tekijät:

Pirita Niemi, Minna Karppinen

Rahoittajat:

OPH

Yhteistyökumppanit:

Kuljetusalan työnjohtokoulutuskokeilussa mukana olevat oppilaitokset

Tiivistelmä:

Tässä hankkeessa keskitytään kuljetusalan työnjohtokoulutuksen kokeilusta saatujen kokemusten ja tulosten arviointiin ja koulutusmallin edelleen kehittämiseen. Kokemusten pohjalta koulutusmallia viedään eteenpäin siten, että työssä oppimisen mahdollisuudet osaamisen lisäämisessä, opetusmateriaalin käytettävyys kuljetusalalla, ammattiosaamisen näyttöjen soveltuvuus kuljetusalan työnjohdon työtehtäviin ja arvioinnin tekeminen tulevat luonnolliseksi osaksi koko oppimisprosessia. Erityisesti hankkeessa keskitytään työpaikoilla tapahtuvan koulutuksen tavoitteellisuuteen ja suurempien työelämälähtöisten tehtäväkokonaisuuksien mallintamiseen todellisissa työympäristöissä. Työpaikan integrointi työpaikkakouluttajan valmennuksen kautta lisää oppimisprosessin vaikuttavuutta koko työyhteisöön. Lisäksi hankkeessa laaditaan kuljetusalan ammattiosaamisen näyttöjen arvioijille koulutusohjelma, jota voidaan soveltaa laajemminkin työnjohtokoulutuksen ammattiosaamisen näyttöjen arvioijakoulutuksessa.

TTS Työtehoseura | PL 5 (Kiljavantie 6), 05201 Rajamäki | asiakaspalvelu@tts.fi This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | (09) 2904 1200 | Tietosuojalausunto