Takaisin

VALU, Vaihtoehto luokkaopetukseen

Ala:

Koulutuksen kehittäminen

Kesto:

05/2012 - 06/2014

Tila:

Päättynyt

Tekijät:

Pirita Niemi, Kirsti Malila-Vottonen, Ari Hotti, Jani Vottonen

Rahoittajat:

OPH

Yhteistyökumppanit:

Salpaus, Keuda

Tiivistelmä:

Vaihtoehto luokkaopetukselle –hankkeen tavoitteena on edistetään ammattitaitoa täydentävien tutkinnon osien (atto-aineet) ja elinikäisen oppimisen avaintaitojen integrointia työssä oppimiseen. Samalla kehitetään uusia toteuttamismalleja osaamisen arviointiin ammattiosaamisen näytöissä, niin että näyttöjen yhteydessä voidaan muulla arvioinnilla toteuttaa myös ainakin osa atto-aineiden osaamisen arvioinnista. Hankkeen tavoitteena on laatia ja testata Logistiikan perustutkinnon kuljetuspalvelujen koulutusohjelmaan atto-aineisiin työelämälähtöiset toteutussuunnitelmat siten, että attoaineiden sovellettavuus, kiinnostavuus ja niiden tärkeys lisääntyisi erilaisten opiskelijoiden ja nuorten opiskelijoiden koulutuksessa.  Tavoitteena on integroida atto–aineiden opiskelu osaksi työssäoppimista ja ammatillisia opintoja, jolloin niiden merkitys ammatin hallinnan kannalta on helpompi mieltää.  Liikenteen alan opiskelijoista useat ovat olleet peruskoulussa näiden aineiden osalta pienryhmissä tai tavoitteet ovat olleet mukautettuja. Tavoitteena on kehittää toiminnallisia opetusmenetelmiä ja auttaa näin tekemällä oppivia opiskelijoita, joiden opiskeluvalmiudet ja –into teoreettiseen opiskeluun ovat heikot.

TTS Työtehoseura | PL 5 (Kiljavantie 6), 05201 Rajamäki | asiakaspalvelu@tts.fi This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | (09) 2904 1200 | Tietosuojalausunto