Takaisin

Varastokalusteiden tarkastustoiminta käytäntöön, (OPH)

Ala:

Koulutuksen kehittäminen

Kesto:

06/2013 - 12/2014

Tila:

Päättynyt

Tekijät:

Pirita Niemi, Toni Jokinen

Rahoittajat:

OPH

Yhteistyökumppanit:

Työtehoseura ry
Salpaus
IJKK
Faktia
Varia
JAKK

Tiivistelmä:

Varastoturvallisuuden lisääminen koulutusta kohdentamalla sekä varastotyöntekijöiden osaamisvaatimusten kartoittaminen tullaan selvittämään verkostoitumalla työnantajien, kalustotoimittajien, oppilaitosten ja alalle hakeutuvien välillä. Näin luodaan edellytykset sille, että alalle tulevien osaaminen vastaa työnantajien tarpeita.

Varaston optimaalinen toimivuus ja soveltuvuus käyttötarkoitukseensa on yksi logistiikan tärkeimpiä osa-alueita. Asianmukainen kokonaisuus kuormalavahyllystöineen ja käytävineen takaa kiireistenkin varastotoimintojen sujuvuuden sekä kustannustehokkaan hyödyntämisen. Usein se on myös logistiikkaketjun esitellyin ja näkyvin osa ulospäin. Kuormalavahyllyihin varastoitujen tavaroiden huolimattoman tai virheellisen käsittelyn vuoksi tapahtuu myös onnettomuuksia joka vuosi. Monet näistä tapauksista ovat vältettävissä, kun kuormalavahyllyt sekä niiden sijoituspaikat käytävineen suunnitellaan ja toteutetaan työympäristöä koskevien turvallisuusmääräysten sekä laatuvaatimusten mukaan. Nämä on esitetty standardeissa SFS-EN 15512 – 15620 – 15629 – 15635.

Varastotyöskentelyyn liittyvä turvallisuuskoulutus on tänä päivänä keskittynyt trukilla ajamisen turvallisuuteen ja työskentelyn turvallisuuteen. Varastotyöntekijältä edellytetään usein työturvallisuuskortin suorittamista ja, mikäli työtehtävät vaativat, myös trukilla ajoon liittyvän koulutuksen läpäisyä. Nämä kokonaisuudet eivät kuitenkaan sisällä riittävästi tietoutta, joka liittyy varastokalusteiden standardeihin ja niiden turvallisuustekijöihin tai käytäväturvallisuuden osatekijöihin. Tärkeitä turvallisuustekijöitä ovat myös hyllystön sijaintipaikan lattiarakenteen soveltuminen käyttötarkoitukseensa sekä hyllystöön pysyvästi kiinnitetyt kuormituskilvet ja niiden tiedot sekä käytäväturvallisuuden huomioiminen. Tämä koulutuksellinen vaje voidaan lyhyellä koulutuksella paikata ja kohdistamalla lisäkoulutusta varastosta vastaaville, ennaltaehkäistä varasto-onnettomuuksia.  Työnjohdon on aina huolehdittava siitä, että hyllyjärjestelmän käyttö on toimittajan ohjeiden mukaista ja että käytettävät trukit ovat hyllystörakenteille sopivia.
 
Tyhjään varastohalliin asetetut varastokalusteet asennetaan paikoilleen standardien mukaisesti. Muutostilanteissa, joissa lisätään varastoon mahtuvan tavaran määrää, unohtuu tai laiminlyödään usein hyllystö- ja varastoturvallisuus sekä standardien asettamat vaatimukset. Varastopäälliköt ja työnjohtajat huolehtivat varaston turvallisuudesta usein työn tekemisen osalta, mutta eivät ole tietoisia standardien asettamista rajoitteista. Kuormalavahyllyjen ja varaston yleiseen kalustoturvallisuuteen voidaan vaikuttaa säännöllisillä tarkastuksilla. Hyllystön käyttäjän on huolehdittava siitä, että tarkastukset suoritetaan asianmukaisesti. Ongelmana kuitenkin on se, että varastosta vastuussa oleva henkilö ei ole tietoinen standardien asettamista vaatimuksista. Tietämystä tarvitaan tilanteissa, joissa määritellään esimerkiksi hyllystön tai sen osien uusimistarpeita, varasto-onnettomuuksien aiheuttamien kolhujen korjaamista, kaluston siirtotarpeita jne. Kaluston toimittajat yksistään pystyvät antamaan yksityiskohtaista opastusta vain omasta tuotteestaan, joten nyt kehitettävän koulutuskokonaisuuden tarkoituksena on koota toimittajien tietämys ja standardit yhdeksi kokonaisuudeksi. Näin koulutuksesta saadaan kattava ja toimittajista riippumaton. Suomessa toimivat suurimmat kalustotoimittajat ovat sitoutuneet hankkeeseen ja ovat lupautuneet antamaan kalusteisiin liittyvän materiaalin koulutuskokonaisuuden toteuttamiseksi. Vastaavaa koulutusta toteutetaan muualla Euroopassa, ja sen benchmarkaaminen on oleellista koulutusta kehitettäessä.

Varastokalusteiden valmistus tehdään tiettyjen standardien mukaan, miksei siis hyllystöjen käyttöön ja muutoksiin liittyvät toimet voida asettaa tarkastuksen alle. Samalla tavoin kuin yrityksiin tehdään laatuauditointeja, olisi myös varastokalustoon liittyvää kuntotarkastusta syytä nostaa esiin. Tämä parantaa myös varastotyöskentelyn turvallisuutta ja painottaa varastokalusteiden asianmukaista käyttöä. Tarkastustoiminnalla voidaan ennaltaehkäistä turvallisuusriskejä ja työtapaturmia.

Hankkeesta julkaistu:

Varastokalusteiden tarkastustoiminta käytäntöön -opas

Varastokalusteiden tarkastustoiminta käytäntöön! hanketulokset, TTS

Varastotyöntekijöiden turvallisuus, Tapaturmavakuutuslaitosten liitto TVL , Marja Kaari

Työsuojeluviranomaisen havaintoja varastotyön turvallisuudesta, Aluehallintovirasto, Teuvo Sintonen

Varastoturvallisuuden merkitys yrityksen liiketoiminnalle, Berner Oy, Jorma Okkonen

Varastokalusteiden tarkastus, huolto ja ylläpito, Kasten, Constructor Finland Oy , Jukka Vahteri

Varastokalusteiden tarkastustoiminta käytäntöön! -loppuraportti

 

TTS Työtehoseura | PL 5 (Kiljavantie 6), 05201 Rajamäki | asiakaspalvelu@tts.fi This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | (09) 2904 1200 | Tietosuojalausunto