Takaisin

Metsätalousinsinöörikoulutuksen toteutuksen, seurantajärjestelmän ja työelämävastaavuuden kehittämishanke

Ala:

Metsätyö / Koulutuksen kehittäminen

Kesto:

03/2014 - 12/2015

Tila:

Päättynyt

Tekijät:

 

Hankkeen vastuullinen johtaja: toimialajohtaja Vesa Tanttu
Hankkeen projektipäällikkö: tutkija Eila Lautanen

Rahoittajat:

Metsämiesten Säätiö

Yhteistyökumppanit:

Metsätalouden koulutustoimikunta, Meto- Metsäalan asiantuntijat ry, Metsäteollisuus ry, Suomen Sahat ry, Otso-metsäpalvelut, MTK, Mhy Pohjois-Savo, Mikkelin ammattikorkeakoulu (Tamk, Hamk, Karelia-amk, Lapin amk, Novia)

Tiivistelmä:

Metsätalousinsinöörikoulutuksen toteutuksen, seurantajärjestelmän ja työelämävastaa-vuuden kehittämishankkeen tavoitteet ovat:
1.metsäalan substanssiosaaminen nyt ja 2020-hankkeen MTI-koulukohtaisten tulosten jalkauttaminen  koulutuksen järjestäjille koulutuksen kehittämiseksi
2.ammattikorkeakoulujen metsätalousinsinöörikoulutusohjelmien työelämätavoitteisen koulutuksen toteutumista mittaavan pysyvän seurantajärjestelmän luominen
3.koulutuksen järjestäjien metsätalousinsinöörikoulutuksen opetuksen toteutuksen (toteutussuunnitelmat) työelämävastaavuuden parantamisen kehittäminen.

Hankkeesta julkaistu:

 

Metsätalousinsinöörien ja maatalous- ja metsätieteiden maistereiden koulutuksen ja työn välinen vastaavuus. Riitta Kilpeläinen. TTS:n tiedote: Metsätyö, -energia ja yrittäjyys4/2014 (775)

http://www.tts.fi/images/stories/tts_julkaisut/hankejulkaisut/meti775.pdf

Lehdistötiedote: Metsätalousinsinöörikoulutus vastaa työelämän haasteisiin

 

Loppuraportti: Metsätalousinsinöörikoulutuksen toteutuksen, seurantajärjestelmän ja työelämävastaavuuden kehittämishanke 1.4.2014 – 31.12.2015


Metsäalan VOSE-taustaselvitys 2016. Metsäalan osaamistarpeiden ennakointihanke. Selvitystyön loppuraportti Opetushallitukselle. Riitta Kilpeläinen ja Eila Lautanen. http://www.tts.fi/images/stories/tts_julkaisut/hankejulkaisut/metsaalan_vose-taustaselvitys2016loppuraportti.pdf

 

 


MTI-OPETUKSEN TULEVAISUUS – YHDESSÄ TEHDEN
Metsätalousinsinöörien AMK-opetuksen kehittämisseminaari.
29.–30.10.2015

 

Muut asiaan liittyvät tutkimukset TTS tutkimuksessa:

Metsäalan laadullisen ennakoinnin selvitystyö, 2012
Metsäalan substanssiosaaminen nyt ja vuonna 2020, 2012-13
Metsäalan koulutuksen esiselvitys 2013

Lähteitä ym. vinkkejä asian tiimoilta:

 

 

Metsäalan laadullisen ennakoinnin selvitys - Metsätalouden koulutustoimikunnalle kuuluvien tutkintojen ennakoinnin selvitystyö. Eila Lautanen ja Vesa TanttuSelvitystyön loppuraportti Opetushallitukselle 2012

http://www.tts.fi/images/stories/tts_julkaisut/hankejulkaisut/metsaalanlaadullisenennakoinnin.pdf

Metsäalan ammattiosaaminen nyt ja vuonna 2020. Eila Lautanen ja Vesa Tanttu. TTS:n tiedote: Metsätyö, -energia ja yrittäjyys, 7/2013 (768)

http://www.tts.fi/images/stories/tts_julkaisut/hankejulkaisut/meti768.pdf

Metsätalousinsinöörien ammattiosaaminen nyt ja vuonna 2020. Riitta Kilpeläinen ja Eila Lautanen. TTS:n tiedote: Metsätyö, -energia ja yrittäjyys, 8/2013 (769)

http://www.tts.fi/images/stories/tts_julkaisut/hankejulkaisut/meti769.pdf

Metsänhoitajien ammattiosaaminen nyt ja vuonna 2020. Riitta Kilpeläinen ja Eila Lautanen. TTS:n tiedote: Metsätyö, -energia ja yrittäjyys, 1/2014 (772)

http://www.tts.fi/images/stories/tts_julkaisut/hankejulkaisut/meti772.pdf


Metsäalan koulutuksen esiselvitys. Riitta Kilpeläinen, Eila Lautanen, Mika Rekola, Kaarlo Rieppo ja Taru Siekkinen. 2014.

http://www.tts.fi/images/stories/tts_julkaisut/hankejulkaisut/metsaalan_koulutuksen_esiselvitys_final.pdf

 

Metsäalan sijoittumisselvitys - Metsäalan tutkinnon suorittaneiden sijoittuminen työmarkkinoille sekä metsätalouden ja puunkorjuun toimialalla työskentelevien koulutus.  Riitta Kilpeläinen, Kaarlo Rieppo, Eila Lautanen & Mika Rekola. 2014.

http://www.tts.fi/images/stories/tts_julkaisut/hankejulkaisut/sijoittumisselvitys2014.pdf

 

TTS Työtehoseura | PL 5 (Kiljavantie 6), 05201 Rajamäki | asiakaspalvelu@tts.fi This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | (09) 2904 1200 | Tietosuojalausunto