Takaisin

Metsäalan substanssiosaaminen -hankkeen tulosten jalkauttaminen metsäalan ammatillisen koulutuksen kehittämiseksi

Ala:

Metsätyö / Koulutuksen kehittäminen

Kesto:

03/2014 - 12/2015

Tila:

Päättynyt

Tekijät:

Hankkeen vastuullinen johtaja: toimialajohtaja Vesa Tanttu
Hankkeen projektipäällikkö: tutkija Eila Lautanen

Rahoittajat:

Metsämiesten Säätiö

Yhteistyökumppanit:

Metsätalouden koulutustoimikunta, , Koneyrittäjien liitto, Puu -ja erityisalojen liitto, Livia - Paimio, Sakky-Toivala

Tiivistelmä:

Metsäalan substanssiosaaminen nyt ja kehitys vuoteen 2020- hankkeessa tutkittiin metsäalan ammatillisen koulutuksen suorittaneiden metsäkoneenkuljettajien, metsureiden ja metsäenergian tuottajien nykytyössä vaadittava osaaminen, koulutuksen vaikuttavuus ja ammattien osaamistarpeet vuoteen 2020 (TTS 2013)

Oppilaitosten metsälliseen opetukseen olivat vuosina 2005 - 2009 valmistuneet vastaajat varsin tyytyväisiä, mutta koulutuksen muiden työelämävalmiuksien kehittäminen nähtiin heikkona. Kuitenkin tutkimuksen tuottamissa tulevaisuuden osaamistarvetuloksissa ovat molemmat osa-alueet ammattiin valmistuvien työmarkkinakelpoisuuden kannalta tärkeitä.

Työtehtävissä tarvitaan sekä menetelmällistä, sosiaalista että osallistumista edistävää kompetenssia. Sosiaalisten ja yhteistyötaitojen lisäksi töiden organisoimisen osaaminen, vastuuotto omasta toiminnasta ja kyky tehdä päätöksiä tulevat esille tutkimuksen tuloksissa metsäkonealan, metsureiden ja metsäenergian tuottajien osaamisvaatimuksissa. Tämä asettaa uusia haasteita ammatillisen koulutuksen toteutukselle.

 Nuoria tulee kasvattaa kokonaisvaltaisesti ammattiin pelkän ammatillisen osaamisen sijaan niin, että myös muut kyvyt toimia työmarkkinoilla kehittyvät. Lisäksi on tarvetta lisätä valmistuneiden ammattejansa kohtaan tuntemaa arvostusta ja ammattiylpeyttä. Tähän liittyy tarve kokonaisvaltaiseen ammattiin kasvattamiseen ja kasvamiseen. Opetuksen näkökulmasta on kyse työelämävalmiuksien ja ammatillisen kokonaisuuden vastuullisesta opettamisesta.

Tämän hankkeen päätavoitteena on metsäalan toisen asteen ammatillisen peruskoulutuksen kehittäminen työelämän osaamistarpeita paremmin vastaavaksi. Päätavoitteeseen pyritään kahden osatavoitteen avulla, jotka ovat:
1.    Metsäalan substanssiosaaminen nyt ja 2020 -hankkeen ammatillisen koulutuksen tulosten jalkauttaminen koulutuksen järjestäjien koulukohtaisten opetus- ja toteutussuunnitelmien kehitystyöhön
2.    Kokonaisvaltainen ammattiin kasvattaminen -käsitteen vieminen metsäalan perustutkintojen koulutusohjelmien (metsäkoneenkuljettaja, metsuri-metsäpalvelujen tuottaja ja metsäenergian tuottaja) opetussuunnitelmien koulukohtaisiin toteutussuunnitelmiin. 

Hankkeesta julkaistu:

Teho 4/2014 Metsäkoneenkuljettaja on itsenäinen osaaja - artikkeli

Lehdistötiedote: Opiskelijasta metsäammattilaiseksi – ammattiin kasvattamisen haaste alan koulutukselle

 

Loppuraportti: Metsäalan substanssiosaaminen -hankkeen tulosten jalkauttaminen metsäalan ammatillisen koulutuksen kehittämiseksi 1.4.2014 – 31.12.2015

Muut asiaan liittyvät tutkimukset TTS tutkimuksessa:

Metsäalan laadullisen ennakoinnin selvitystyö, 2012
Metsäalan substanssiosaaminen nyt ja vuonna 2020, 2012-13
Metsäalan koulutuksen esiselvitys 2013
Metsätalousinsinöörikoulutuksen toteutuksen, seurantajärjestelmän ja työelämävastaavuuden kehittämishanke 2014-2015

Lähteitä ym. vinkkejä asian tiimoilta:

 

Metsäalan laadullisen ennakoinnin selvitys - Metsätalouden koulutustoimikunnalle kuuluvien tutkintojen ennakoinnin selvitystyö. Eila Lautanen ja Vesa TanttuSelvitystyön loppuraportti Opetushallitukselle 2012

http://www.tts.fi/images/stories/tts_julkaisut/hankejulkaisut/metsaalanlaadullisenennakoinnin.pdf

Metsäalan ammattiosaaminen nyt ja vuonna 2020. Eila Lautanen ja Vesa Tanttu. TTS:n tiedote: Metsätyö, -energia ja yrittäjyys, 7/2013 (768)

http://www.tts.fi/images/stories/tts_julkaisut/hankejulkaisut/meti768.pdf

Metsätalousinsinöörien ammattiosaaminen nyt ja vuonna 2020. Riitta Kilpeläinen ja Eila Lautanen. TTS:n tiedote: Metsätyö, -energia ja yrittäjyys, 8/2013 (769)

http://www.tts.fi/images/stories/tts_julkaisut/hankejulkaisut/meti769.pdf

Metsänhoitajien ammattiosaaminen nyt ja vuonna 2020. Riitta Kilpeläinen ja Eila Lautanen. TTS:n tiedote: Metsätyö, -energia ja yrittäjyys, 1/2014 (772)

http://www.tts.fi/images/stories/tts_julkaisut/hankejulkaisut/meti772.pdf


Metsäalan koulutuksen esiselvitys. Riitta Kilpeläinen, Eila Lautanen, Mika Rekola, Kaarlo Rieppo ja Taru Siekkinen. 2014.

http://www.tts.fi/images/stories/tts_julkaisut/hankejulkaisut/metsaalan_koulutuksen_esiselvitys_final.pdf

 

Metsäalan sijoittumisselvitys - Metsäalan tutkinnon suorittaneiden sijoittuminen työmarkkinoille sekä metsätalouden ja puunkorjuun toimialalla työskentelevien koulutus.  Riitta Kilpeläinen, Kaarlo Rieppo, Eila Lautanen & Mika Rekola. 2014.

http://www.tts.fi/images/stories/tts_julkaisut/hankejulkaisut/sijoittumisselvitys2014.pdf

 

 

 

 

TTS Työtehoseura | PL 5 (Kiljavantie 6), 05201 Rajamäki | asiakaspalvelu@tts.fi This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | (09) 2904 1200 | Tietosuojalausunto