Takaisin

InnoNauta-Kehitys

Ala:

Maataloustyö

Kesto:

06/2009 - 05/2012

Tila:

Päättynyt

Tekijät:

Reetta Palva, Tea Elstob

Rahoittajat:

Pohjois-Pohjanmaan TE-keskus (Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2007 – 2013)

Yhteistyökumppanit:

MTT Ruukki

Tiivistelmä:

MTT Ruukin hallinnoimassa hankkeessa tavoitteena oli naudanlihantuotantokustannusten alentaminen. Hankkeessa oli 8 eri kehittämisaluetta: 1)Vaihtoehtoisten rehukasvien viljely, 2) Nurmipalkokasveja viljelyyn ja laidunnukseen, 3) Työnkäyttö ja tuotannon kannattavuus naudanlihantuotannossa, 4) Kotimaisen pihvilihan tasainen markkinoille tulo, 5) Pikkuvasikoiden uudet kasvatusmuodot – terveys, hyvinvointi ja hoitotyö, 6) Tuotantokustannusten ja kannattavuuden seurantaa pilottitiloilla erilaisia työkaluja käyttäen, 7) Suunnitelmallisen risteytystuotannon lihasaannot ja taloudellinen merkitys emokolmion eri portaissa, 8) Ympäristön ja eläinten hyvinvoinnin huomioiva kustannustehokas rakentaminen.  

TTS tutki hankkeessa työnkäyttöä sekä erityyppisten kasvattamoiden toimivuutta pikkuvasikoiden uusissa tuotantomuodoissa, emolehmätuotannossa ja lihanautojen loppukasvatuksessa. Tutkittavia kohteita olivat mm. uudet vasikoiden kasvatusvaihtoehdot (mm. vasikkaiglut) ja erityyppiset pihattoratkaisut emolehmä- ja lihanautakasvattamoissa.

Hankkeesta julkaistu:

Palva, R., Elstob, T. 2012. Vasikoiden hoitotyö eri kasvatusympäristöissä. MTT Raportti (2012):69, s. 32-44
Palva, R. ja Elstob, Tea. 2012. Vasikoiden hoitotyö eri kasvatusympäristöissä. TTS:n tiedote. Maataloustyö ja tuottavuus 7/2012 (642).
Palva, R. ja Elstob, Tea. 2013. Emolehmien hoidon työmenetelmät. TTS:n tiedote. Maataloustyö ja tuottavuus 1/2013 (643).
Palva, R. 2013. Vasikoiden uudenlaiset kasvatusympäristöt. Teho 2/2013:24-26.

Muut asiaan liittyvät tutkimukset TTS tutkimuksessa:

Kestävä karjatalous (KESTO)

Lähteitä ym. vinkkejä asian tiimoilta:

InnoNauta-hankkeiden materiaalit ja julkaisut sekä tietoa naudanlihan tuotannosta: http://www.mtt.fi/ruukki

TTS Työtehoseura | PL 5 (Kiljavantie 6), 05201 Rajamäki | asiakaspalvelu@tts.fi This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | (09) 2904 1200 | Tietosuojalausunto