Takaisin

Karjanhoitotyön tuottavuus asema- ja automaattilypsytiloilla (Karjatuotto-hanke)

Ala:

Hyvinvointi / Maataloustyö / Teknologia / Yrittäjyys

Kesto:

03/2015 - 08/2016

Tila:

Meneillään

Tekijät:

Janne Karttunen, Sari Morri

Rahoittajat:

Maatalouskoneiden tutkimussäätiö ja Työsuojelurahasto

Yhteistyökumppanit:

Maaseudun Työnantajaliitto ry, Maatalouslomittajat ry, Maitoyrittäjät ry, ProAgria Keskusten Liitto

Tiivistelmä:

Maamme maatalouden rakennekehityksen odotetaan jatkuvan tulevina vuosina nopeana yksikkökoon edelleen kasvaessa ja tilalukumäärän pienentyessä.
Rakennekehityksen myötä maidontuotanto on keskittymässä suurikokoisille pihattotiloille, joilla investoidaan työympäristöön ja tuotantoteknologiaan.
Voimakkaasti investoivilla lypsykarjatiloilla voidaan kaikkien tuotantoresurssien tehokasta käyttöä ja korkeaa työn tuottavuutta (maitolitroja/työtunti) pitää reunaehtona kannattavalle ja kestävälle tuotannolle.
Karjanhoitajan hyvinvoinnin voidaan pääsääntöisesti odottaa paranevan työn tuottavuuden noustessa, koska tällöin tehottoman ja usein samalla myös karjanhoitajan terveyttä vaarantavan työn tekeminen vähenee ja altistumisajat työympäristön kuormitustekijöille lyhenevät.

Suomalaisilla lypsykarjatiloilla työn tuottavuus vaihtelee suuresti ja keskimäärin niillä ollaan selvästi jäljessä esimerkiksi ruotsalaisista, tanskalaisista ja saksalaisista tiloista.
Ajantasaista tutkimustietoa kuitenkin puuttuu siitä, mitkä tekijät ovat yhteydessä työn tuottavuuteen suurilla asema- ja automaattilypsytiloilla.

Tässä tutkimuksessa selvitetään karjanhoitotyön tuottavuuden nykytaso maassamme ja tunnistetaan korkeaan työn tuottavuuteen yhteydessä olevia tekijöitä suurilta asema- ja automaattilypsytiloilta.
Korkea työn tuottavuus edistää maamme lypsykarjatalouden kannattavuutta ja kaikkien karjanhoitotyöhön osallistuvien hyvinvointia.
Tutkimus toteutetaan yhteistyössä Työsuojelurahaston rahoittaman Johto-tutkimuksen kanssa.

TTS Työtehoseura | PL 5 (Kiljavantie 6), 05201 Rajamäki | asiakaspalvelu@tts.fi This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | (09) 2904 1200 | Tietosuojalausunto