Takaisin

Maatalouslomittajien ja -työntekijöiden perehdytyksen, työnopastuksen ja muun päivittäisjohtamisen hyvät käytännöt (Johto-hanke)

Ala:

Maataloustyö / Yrittäjyys

Kesto:

06/2015 - 08/2016

Tila:

Meneillään

Tekijät:

Janne Karttunen, Sari Morri, Markku Lätti, Keijo Vesilahti

Rahoittajat:

Työsuojelurahasto ja Maatalouskoneiden tutkimussäätiö

Tiivistelmä:

Suomalaisissa maatalousyrityksissä työskentelee noin 70 000 eläkevakuutetun maatalousyrittäjän tai heidän perheenjäsenensä lisäksi yli 4 000 maatalouslomittajaa ja yli 7 000 vakinaista työntekijää.
Maatalouslomittajat mahdollistavat lakisääteiset vuosilomat karjataloutta harjoittaville maatalousyrittäjille ja tarveharkintaiset sijaisapupalvelut kaikille maatalousyrittäjille.
Vakinaisen työntekijän palkkaaminen on puolestaan tarpeen yhä useammassa tuotantoaan laajentavassa maatalousyrityksessä.

Maatalouslomittajien ja -työntekijöiden lakisääteiseen perehdytykseen ja työnopastukseen löytyy ajantasaista yleistietoa, mutta tilanne ei ole yhtä hyvä muuta päivittäisjohtamista varten tarjolla olevan tiedon suhteen.
Ammattitaitoinen johtaminen on tärkeää palkkatyötä tekevien työturvallisuuden ja työn tuottavuuden edistämisessä tällä taloudellisesti haasteellisella sekä työtapaturmien ja työperäisten sairauksien esiintyvyyden suhteen riskialttiilla toimialalla.

Tämän tutkimuksen tavoite on edistää maatalouslomittajien ja -työntekijöiden työturvallisuutta ja -terveyttä sekä työn tuottavuutta.
Tämä toteutetaan keräämällä, arvioimalla, jalostamalla ja levittämällä käytännönläheistä tietoa hyvistä käytännöistä maatalousalalla palkkatyötä tekevien perehdyttämisessä, työnopastuksessa ja muussa päivittäisjohtamisessa.
Tutkimus toteutetaan yhteistyössä Maatalouskoneiden Tutkimussäätiön rahoittaman Karjatuotto-tutkimuksen kanssa.

TTS Työtehoseura | PL 5 (Kiljavantie 6), 05201 Rajamäki | asiakaspalvelu@tts.fi This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | (09) 2904 1200 | Tietosuojalausunto