Takaisin

Maatalousyrittäjien tuki- ja liikuntaelimistön terveyttä edistävät ja uhkaavat tekijät (Tulentekijät-hanke)

Ala:

Hyvinvointi / Maataloustyö / Teknologia / Yrittäjyys

Kesto:

01/2015 - 08/2016

Tila:

Meneillään

Tekijät:

Janne Karttunen, Veli-Matti Tuure, Risto Rautiainen (Luonnonvarakeskus Luke)

Rahoittajat:

Maatalousyrittäjien eläkelaitoksen työturvallisuusapuraha ja Maatalouskoneiden Tutkimussäätiö

Tiivistelmä:

Tuki- ja liikuntaelinten sairaudet (tule-sairaudet) ja vammat ovat selvästi merkittävimmät suomalaisten maatalousyrittäjien työkyvyttömyyseläkkeisiin, työtapaturmiin ja ammattitauteihin sekä niistä aiheutuneisiin työkyvyttömyysvuosiin ja korvauskustannuksiin johtavat tautiluokat.
Tule-sairauksien väestötasolla tunnistettuja riskitekijöitä ovat työssä ja vapaa-ajalla sattuvat tapaturmat, liian voimakas, toistuva tai yksipuolinen liikuntaelinten kuormittuminen, ylipaino ja tupakointi.
Turvalliset ja ergonomiset työmenetelmät sekä liikunnallinen ja terveyshakuinen elämäntapa puolestaan ylläpitävät tuki- ja liikuntaelinten terveyttä.   

Tällä hetkellä ei kuitenkaan ole tietoa tuki- ja liikuntaelimistöön kohdistuneiden työtapaturmien ja ammattitautien esiintyvyydestä tule-sairauden takia työkyvyttömyyseläkkeelle joutuneilla maatalousyrittäjillä. Viitoittavatko aiemmat työtapaturmat ja ammattitaudit maatalousyrittäjän tietä kohti työkyvyttömyyseläkettä? Torjuntatoimenpiteiden kustannustehokkuuden parantamiseksi tarvitaan ajantasaista tietoa myös siitä, miten tule-sairauksista johtuvat työkyvyttömyyseläkkeet jakautuvat muun muassa eri tuotantosuuntia, tilakokoluokkia, työolosuhteita ja elintapoja edustavien maatalousyrittäjien kesken.
       
Tämän tutkimuksen tavoitteena on pidentää ja vahvistaa maatalousyrittäjien työuria selvittämällä ja tiedottamalla yleistajuisesti maatalousyrittäjien tuki- ja liikuntaelimistön terveyttä edistävistä ja uhkaavista tekijöistä. Riskitekijöiden tuotantosuunnittaisen tunnistamisen lisäksi tutkimuksessa selvitetään, millaiset työolosuhteet ja elintavat ovat tyypillisiä niillä maatalousyrittäjillä, jotka ovat pitkästä työurasta huolimatta kyenn

TTS Työtehoseura | PL 5 (Kiljavantie 6), 05201 Rajamäki | asiakaspalvelu@tts.fi This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | (09) 2904 1200 | Tietosuojalausunto