Takaisin

Mahdollisuuksien oppisopimus

Ala:

Koulutuksen kehittäminen

Kesto:

05/2015 - 12/2016

Tila:

Meneillään

Tekijät:

 

Maarit Tenkula

Rahoittajat:

Opetus- ja kulttuuriministeriö, valtion avustus

 

Tiivistelmä:

Usean työantajan kanssa järjestettävän oppisopimuskoulutuksen kehittäminen

Hankeen tavoitteena on kehittää ja pilotoida seuraavia usean oppisopimusmalleja:

1.    Henkilöstöpalveluyritysten kanssa tehtävät oppisopimukset: tätä mallia kehitetään erityisesti varasto- ja kappaletavaralogistiikka koulutuksissa. 

Varastopalvelu- ja erityisesti kappaletavarakuljetuksissa on yhä laajenevassa määrin käytössä henkilöstöyritysten palvelut. Henkilöstöpalveluyritykset ovat usein alalle tulo työpaikkoja, joten niissä on tarvetta kouluttaa rekrytoitavia henkilöitä. Henkilöstöpalveluyritysten työpaikat mahdollistavat myös joustavan siirtymisen työelämään. Oppisopimuksen avulla opiskelija voi saavuttaa tunnustetun ammattitutkinnon. Haasteen muodostaa se, että työ voi olla pirstaloitunut useampaan asiakasyritykseen. Tavoitteena on kehittää toimintaa ja sopimustekniikkaa niin, että opiskelijan polku koko tutkintoon mahdollistuu ja työssäoppimisen kokonaisuus säilyy ehjänä ja johdonmukaisena.


2.    Yhden päätyönantajan kanssa tehtävä sopimus: tätä mallia kehitetään maarakentamisen koulutuksissa

Tämä malli on näistä kolmesta mallista haastavin, koska se sitoo päätyönantajaa työsopimuksellisesti, enemmän kuin muita verkostossa olevia työnantajia. Maarakennusalalla on kuitenkin isoja toimijoita, joiden alihankintaverkostoa hyödyntämällä voidaan oppisopimusmallia kehittää. Juridisten seikkojen huomioiminen on erittäin tärkeä tässä mallissa.

3.    Usean työnantajan kanssa tehtävä oppisopimus: tätä mallia kehitetään talon-, maarakennusalan koulutuksissa.

Usean työantajan kanssa tehtävä oppisopimus on samanlaisten haasteiden edessä kuin yllämainitut. Miten turvata opiskelijan oppimispolku tutkintoon tai tutkinnon osaan, miten varmistaa sujuvat siirtymät eri työpaikkojen välillä, miten hyödynnetään ja tunnistetaan osaaminen rajapinnoilla. Sopimusteknisesti tämä malli on yksinkertaisin, mutta koulutuksen järjestäjän kannalta hallinnollisesti vaativin.

Kaikkein mallien tavoitteena on kehittää mallit sopimiseen, ohjaukseen ja oppisopimuksen valvontaan ja johtoon. Lisäksi tavoitteena on luoda työpaikkakouluttajien valmennusmalli, jonka avulla työpaikkakouluttajat yhteistuumin ohjaavat oppisopimusopiskelijaa kohti tutkintoa. Kehittämistyötä ohjaamaan perustetaan ohjausryhmä, jossa on muiden muassa edustettuina kaikkien kolmen toimintamallin yritysedustajat. Ohjausryhmän tavoitteena on tuoda esille työelämän kokemuksia, toiveita ja odotuksia mallin kehittämiseksi.

TTS Työtehoseura | PL 5 (Kiljavantie 6), 05201 Rajamäki | asiakaspalvelu@tts.fi This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | (09) 2904 1200 | Tietosuojalausunto