Takaisin

VETO - Verkko työpaikalla tapahtuvan oppimisen tukena nostoalan koulutuksissa

Ala:

Asuminen ja rakentaminen

Kesto:

02/2015 - 12/2016

Tila:

Meneillään

Tekijät:

Atte Järvelä ja Anne Korhonen

Rahoittajat:

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Yhteistyökumppanit:

Oulun aikuiskoulutuskeskus (OAKK)

Tiivistelmä:

Tavoitteena on työpaikalla tapahtuvaan oppimiseen painottuvan koulutuksen kautta lisätä nuorten kiinnostusta hakeutua oppisopimusmuotoiseen opiskeluun tekniikan aloille, vähentää keskeyttämistä, parantaa läpäisyä sekä varmistaa, että opiskelija osaa työelämässä vaadittavat taidot ja sijoittuu työhön jo opintojen aikana.
Tavoitteena on tuoda työelämä entistä vahvemmin mukaan ammatillisten opintojen sekä oppimisympäristöjen ja -välineiden suunnitteluun ja toteutukseen. Tavoitteena on, että verkko-oppiminen täydentää työpaikalla tapahtuvaa oppimista teoriaopintojen osalta havainnollistaen ja testaten tietopohjaa. Työpaikalla tapahtuvaan oppimiseen, sen tukemiseen ja ohjaamiseen, otetaan käyttöön uusia vuorovaikutteisia e- oppimisen mahdollisuuksia, jotka tuovat työpaikalla tapahtuvan oppimisen ja siellä hankitun osaamisen näkyväksi. Tietotekniikan kehittämistyössä hyödynnetään olemassa olevia ja opetusalalla käytössä olevia sovelluksia kuten Moodlea ja Googlen yhteisöt -sovellusta. Tämän perusteella parhaiten soveltuvia osiot koostetaan sähköiseen oppimisympäristö Moodleen työelämän hankekumppanien kuten esimerkiksi hankekumppani Pohjois-Suomen Turvapuiston kanssa.
Tavoitteena on selvittää oppisopimusmallin 2+1 toteutumisen edellytyksiä nostoalalle.

TTS Työtehoseura | PL 5 (Kiljavantie 6), 05201 Rajamäki | asiakaspalvelu@tts.fi This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | (09) 2904 1200 | Tietosuojalausunto