Takaisin

Tutkimusohjelma lannan sekä muiden eloperäisten jätteiden ja sivutuotteiden hyödyntämisvaihtoehtojen löytämiseksi (HYÖTYLANTA)

Ala:

Maataloustyö

Kesto:

05/2008 - 12/2010

Tila:

Päättynyt

Tekijät:

Sakari Alasuutari, Reetta Palva

Rahoittajat:

MMM

Yhteistyökumppanit:

MTT (koordinointi), Suomen ympäristökeskuksen (SYKE), Helsingin yliopiston Agroteknologian laitos, ProAgria Keskusten Liitto

Tiivistelmä:

Hankkeessa tuotettiin työkaluja lannan ja muiden eloperäisten jätteiden ja sivutuotteiden hallintaan, erityisesti niiden sisältämien ravinteiden kierrättämiseksi ja energiasisällön hyödyntämiseksi taloudellisesti ja ympäristöllisesti kestävällä tavalla. Eri lannan käsittelyvaihtoehtojen elinkaariset ympäristövaikutukset ja vaihtoehtojen kokonaiskestävyys arvioitiin. TTS tuotti hankkeen käyttöön laskelmia mm. erilaisten lannanlevitysmenetelmien ja kuljetusmatkojen työnmenekistä ja energiankulutuksesta.

Hankkeesta julkaistu:

Hankkeen loppuraportti löytyy netistä: MTT:n raportit –sarjassa: http://www.mtt.fi/mttraportti/pdf/mttraportti21.pdf

TTS Työtehoseura | PL 5 (Kiljavantie 6), 05201 Rajamäki | asiakaspalvelu@tts.fi This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | (09) 2904 1200 | Tietosuojalausunto