Takaisin

GreenCareLab - Luontolähtöisten palvelujen kehittäminen ja testaus

Ala:

Hyvinvointi / Yrittäjyys

Kesto:

11/2015 - 05/2018

Tila:

Meneillään

Tekijät:

 

Anne Korhonen, Sari Liski-Markkanen ja Arja Rytkönen

Rahoittajat:

Mannersuomen maaseudun kehittämisohjelma, Hämeen, Kaakkois-Suomen, Pirkanmaan ja Uudenmaan ELY-keskukset

Yhteistyökumppanit:

Hämeen ammattikorkeakoulu ja ProAgria Etelä-Suomi/Maa- ja kotitalousnaiset

Tiivistelmä:

GreenCareLab -hankkeessa kehitetään ja testataan GreenCareLab-toimintamallia, johon sovelletaan avointa Living Lab – toimintaa. Green Care (GC) on luontoon ja maaseutuympäristöön tukeutuvaa toimintaa, jolla edistetään ihmisten hyvinvointia ja elämänlaatua. GreenCareLab -toimintamallin avulla autetaan Green Care - yritystoiminnasta kiinnostuneita henkilöitä testaamaan ja kehittämään yritysideaansa, tuoteideaansa tai palvelukonseptiaan oikeiden asiakkaiden kanssa. Hankkeessa kerätään tietoa valtakunnallisesti hyödynnettävissä olevan julkisen toimintamallin pohjaksi. 

Hankkeessa laaditaan tarvelähtöisesti luodut kuvaukset luontolähtöisistä palveluista ja toimintamalleista yritysten, julkisten organisaatioiden ja kolmannen sektorin yhteistyöhön. Hankkeen aikana luodaan toimijatahoja yhdistäviä toimijaverkostoja koko hankealueelle Etelä-Suomeen yhteistyössä valtakunnallisen Green Care -koordinaatiohankkeen kanssa.

Hankkeessa luodaan uusia tapoja tuottaa luontolähtöisiä hyvinvointia edistäviä palveluja yhteistyössä hoiva-, hyvinvointi- ja matkailupalveluja tuottavien yksityisen, julkisen ja kolmannen sektorin toimijoiden kanssa. GreenCareLab -hankkeella parannetaan GC -yritysten kilpailukykyä sekä edistetään uutta yrittäjyyttä ja yritysten verkostoitumista. Hanke monipuolistaa maaseudun elinkeinotoimintaa ja parantaa työllisyyttä.

Hanketta koordinoi Työtehoseura ry. Se toteuttaa hankkeen yhteistyössä Hämeen ammattikorkeakoulun ja ProAgria Etelä-Suomen kanssa Etelä-Suomessa (Häme, Kaakkois-Suomi, Pirkanmaa ja Uusimaa).

Muut asiaan liittyvät tutkimukset TTS tutkimuksessa:

VIVA – Vihreä hoiva maaseudulla
Green Caren toimintamallit
Metsä ikäihmisten hyvinvoinnin lähteenä
LIVE – Liiketoimintaa verkostoitumalla

Lähteitä ym. vinkkejä asian tiimoilta:

 

 

www.tts.fi/greencare

TTS Työtehoseura | PL 5 (Kiljavantie 6), 05201 Rajamäki | asiakaspalvelu@tts.fi This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | (09) 2904 1200 | Tietosuojalausunto