Takaisin

Developing Apprenticeship: In-Company Trainer Training and Apprenticeship Promotion

Ala:

Koulutuksen kehittäminen

Kesto:

09/2015 - 08/2017

Tila:

Meneillään

Tekijät:

Aila Peippo-Pasuri, Maarit Tenkula

Rahoittajat:

Erasmus+ Strateginen kumppanuus -ohjelma

Yhteistyökumppanit:

Vilnius Jerusalem Labour Market Training Centre (Koordinaattori, Liettua), projektipäällikkö Dr. Rasa Lužyté
TTS Työtehoseura, Tuottavuuden osaamiskeskus (Suomi)
Actions Intégrées de Développement asbl (Integrated Development Action) (Belgia)
Lithuanian Qualifications and Vocational Training Development Centre (Liettua)
Employers’ Confederation of Latvia (Latvia)
Lithuanian Engineering Industry Association “Linpra” (Liettua)
Lithuanian Builders’ Association (Liettua)
Estonian Employers’ Confederation (Viro)

Tiivistelmä:

Developing Apprenticeship: In-Company Trainer Training and Apprenticeship Promotion No. 2015-1-LT01-KA202-013415

Oppisopimuskoulutuksen ja työpaikkaohjaajien koulutuksen kehittäminen

”Oppisopimuksen kehittäminen: Työpaikkakouluttajien koulutus ja oppisopimuksen edistäminen”
Projektin tavoitteena on:

I. Lisätä pätevän työvoiman tarjontaa työvoimapulaa poteville aloille ja auttaa työn vaatimuksien ja osaamisen yhteensovittamisessa, kattaa osaamiskuilut sekä -vajeet tehokkaalla oppisopimuskoulutuksella.
II. Lisätä oppisopimuskoulutuksen vetovoimaa kehittämällä järjestelmälliset oppisopimuksen edistämistoimet. 

Tavoitteiden saavuttamiseksi projektissa tuotetaan:

1. Mallin työpaikkakouluttajien koulutusohjelmaksi.
2. Mallin oppisopimuksien edistämiseksi.

Projektin toiminta kohdistuu työpaikkakouluttajien koulutusohjelman kehittämiseen ja oppisopimustoiminnan edistämiseen, joiden osat ovat:

Tuotos 1
1. Yritysten ja työpaikkojen tarpeiden kartoitus ja kansallisten työpaikkakouluttajien koulutusta koskevien määräysten katsaus.
2. Menetelmien valikoiman kokoaminen työpaikkakouluttajien koulutusohjelman aikaansaamiseksi.
3. Työpaikkakouluttajien koulutusohjelmamallin kehittäminen.
4. Menetelmäpaketin rakentaminen työpaikkakouluttajille.
5. Työpaikkakouluttajien koulutusohjelmamallin sovittaminen kansallisten pätevöitymisjärjestelmien erityispiirteisiin.
6. Työpaikkakouluttajien koulutusohjelman pilotointi.

Tuotos 2
1. Oppisopimuksen edistämismallin kehittäminen.
2. Oppisopimuksen edistämismallin sovittaminen kansallisiin erityispiirteisiin.
3. Oppisopimuksen edistämismallin pilotointi.

Hankkeen tuotosten kehittäminen tapahtuu Latviassa, Liettuassa ja Virossa Suomen (menetelmät, teoreettinen osuus) ja Belgian (käytännön osuus) asiantuntijoiden avustuksella.

Hankkeesta julkaistu:

http://www.vjdrmc.lt/uploads/Naujienos/Project%20description%20for%20Online%20publication.pdf

 

 

Muut asiaan liittyvät tutkimukset TTS tutkimuksessa:

Työtutka - työntutkimuksen hyödyntäminen työssäoppimisessa

Lähteitä ym. vinkkejä asian tiimoilta:

Opetushallitus: Työpaikkaohjaajien koulutus 3 ov, http://www.oph.fi/julkaisut/2012/tyopaikkaohjaajien_koulutus

TTS Työtehoseura | PL 5 (Kiljavantie 6), 05201 Rajamäki | asiakaspalvelu@tts.fi This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | (09) 2904 1200 | Tietosuojalausunto