Takaisin

STARGATE - tulevaisuuden oppiminen työssä

Ala:

Koulutuksen kehittäminen

Kesto:

11/-1 - 11/-1

Tila:

Meneillään

Tekijät:

Miia Mäentausta (projektipäällikkö) ja Maarit Tenkula

Rahoittajat:

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Yhteistyökumppanit:

Sykli, Suomen Yrittäjäopisto ja Omnia

Tiivistelmä:

Hankkeen tavoitteena on soveltaa olemassa olevia ja tulevia digitaalisia välineitä työssäoppimisen tukena ja kehittää pedagogisia toimintamalleja, jotta ohjauksesta muodostuu luonteva ja kehittyvä osa työssäoppimista ja arviointia.
Ohjauksessa otetaan haltuun mm. reaaliaikainen ohjaus esim. kameroiden ja muiden välineiden kautta, mikä mahdollistaa käynnissä olevan työsuorituksen ohjauksen.
Tärkeää on muokata ajattelutapaa oppilaitos- tai järjestelmäkeskeisyydestä oppijan ja työpaikan tarpeita huomioivaan ja heille sopivia menetelmiä hyödyntävään ajattelutapaan.
Konkreettiset tavoitteet:
* opiskelijalla ja työpaikkaohjaajalla on mahdollisuus valita heille parhaiten sopiva ohjauksen toimintatapa  
* työssä oppimisen ohjauksen laadun ja oikea-aikaisen ohjauksen parantuminen
* arkipäiväinen toimintamalli, jossa opiskelijalla mahdollisuus palauttaa oppimistehtäviä, raportteja, kuvia yms. erilaisissa formaateissa
* uutta tietoa työssä oppimisen ohjauksen sisällöstä ja vaateista
* testitulokset ohjaukseen käytettyjen välineiden ja menetelmien käytöstä sekä toiminnasta
* työpaikkaohjaajan interaktiivinen koulutusympäristö

TTS Työtehoseura | PL 5 (Kiljavantie 6), 05201 Rajamäki | asiakaspalvelu@tts.fi This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | (09) 2904 1200 | Tietosuojalausunto