Takaisin

Siipikarjanlannan käytön tehostaminen (TEHOLANTA)

Ala:

Energia / Maataloustyö

Kesto:

10/2015 - 06/2018

Tila:

Meneillään

Tekijät:

Reetta Palva, Jukka Korri, Markku Lätti

Rahoittajat:

Varsinais-Suomen, Satakunnan ja Etelä-Pohjanmaan Ely-keskukset (maaseuturahasto), MTK ry, Atria Suomi, HKScan Finland, Maa- ja vesitekniikan tuki ry, Suomen Siipikarjasäätiö, Maatalouskoneiden tutkimussäätiö

Yhteistyökumppanit:

Luke, Syke, Siipikarjaliitto, Jyväskylän ammattikorkeakoulu

Tiivistelmä:

Hankkeessa luodaan yhteistyössä siipikarjantuottajien kanssa lannan energiasisällön hyödyntämiseen ja ravinteiden kierron tehostamiseen tähtäävät lannankäsittelyn ratkaisumallit tilatasolla ja mahdollisesti myös tilojen yhteistoimintana. Tavoite on luoda  tiloilla suoraan käyttöönotettavat esimerkkiratkaisut, joiden kannattavuus ja tekninen toimivuus on hankkeessa tehtävillä demonstraatioilla varmistettu. Samalla arvioidaan lainsäädännön ja yhteiskunnan muihin vaateisiin vastaavien esimerkkiratkaisujen elinkaariset vaikutukset ympäristöön.

Hankkeessa tarkastellaan erityisesti lannan ravinteiden ja energiasisällön hyödyntämistä termisillä käsittelyillä ja biokaasutuotannolla. Energiakäytöllä voitaisiin korvata tiloilla käytössä olevia polttoaineita saavuttaen samalla ympäristöhyötyjä. Terminen käsittely (lähinnä poltto) saattaa mahdollistaa lannan fosforin tiivistämisen tuhkaan, mikä helpottaisi fosforin hyödyntämistä etäämmällä sijaitsevilla alhaisen fosforiluvun pelloilla ja keventäisi tilan lantalogistiikkaa. Uudenlaisen biokaasuprosessin myötä kaikki lannan ravinteet ml. typpi voitaisiin hyödyntää ravinnekierroissa energiantuotannon lisäksi. Myös biokaasuprosessin käsittelyjäännöksestä erotettu kuivajae voi olla kuljetettavissa kauemmas tilalta/alueelta. Ratkaisuja kehitetään kiinteässä yhteistyössä koko elinkeinon ja muiden sidosryhmien kanssa.

TTS Työtehoseura | PL 5 (Kiljavantie 6), 05201 Rajamäki | asiakaspalvelu@tts.fi This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | (09) 2904 1200 | Tietosuojalausunto