Takaisin

Maatalousyrittäjien ja traktorikaluston tarve poikkeusolojen maataloustuotannossa (Leipäturva-hanke)

Ala:

Maataloustyö / Teknologia / Tuottavuus / Yrittäjyys

Kesto:

06/2016 - 07/2017

Tila:

Meneillään

Tekijät:

Janne Karttunen, Eerikki Kaila, Markku Lätti

Rahoittajat:

Marjatta ja Eino Kollin Säätiö, Maatalouskoneiden tutkimussäätiö

Yhteistyökumppanit:

Keski-Uudenmaan maaseutuhallintopalvelut sekä Pohjois-Karjalan ja Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus.

Tiivistelmä:

Elintarvikehuolto on tärkeimpiä yhteiskunnan perustoimintoja. Elintarvikehuollon ketjuun kuuluvat maatalous ja muu alkutuotanto sekä elintarvikkeiden jalostus ja jakelu. Normaaliajan maataloustuotanto muodostaa perustan myös poikkeusolojen elintarvikehuollolle, mutta poikkeusoloissa maataloustuotantoa ja elintarvikkeiden kulutusta ohjataan viranomaisten toimesta. Elintarvikehuoltovarmuus on tärkeä osa maamme kokonaisturvallisuutta.

Osalla asevelvollisista maatalousyrittäjistä on niin sanottu henkilövaraus: heidän tehtävänsä on varmistaa maamme maataloustuotanto poikkeusolojen aikana. Maatalousyrittäjien henkilövarausten organisointi kuuluu kuntien maaseututoimen tehtäviin. Maataloustraktorit ja niiden perävaunut ovat puolestaan puolustusvoimien keskeistä kuljetuskalustoa poikkeustilanteissa. Valmius- ja puolustustilalakien nojalla tehtävät pakko-otot eivät kuitenkaan saisi vaarantaa poikkeusolojen maataloustuotantoa, jossa tehokkaalle traktorikalustolle on erityistä tarvetta. Maatalousyrittäjien henkilövarausjärjestelmä kaipaa päivitystä, jotta se vastaa paremmin maataloudessa jatkuvaan rakennekehitykseen.

Tämän tutkimuksen tavoite on edistää maamme elintarvikehuoltovarmuutta, joka on keskeinen osa maamme kokonaisturvallisuutta. Tutkimuksessa tuotetaan ajantasaista tietoa poikkeusolojen kuntakohtaisessa maataloustuotannossa tarvittavien maatalousyrittäjien määrästä sekä traktorikaluston määrästä ja laadusta.

TTS Työtehoseura | PL 5 (Kiljavantie 6), 05201 Rajamäki | asiakaspalvelu@tts.fi This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | (09) 2904 1200 | Tietosuojalausunto