Takaisin

Luonnonvara-alan työhyvinvointivisio 2025 (Tyhyvisio-hanke)

Ala:

Hyvinvointi / Maataloustyö / Metsätyö / Teknologia / Yrittäjyys

Kesto:

06/2016 - 09/2017

Tila:

Meneillään

Tekijät:

Janne Karttunen, Veli-Matti Tuure, Markku Lätti

Rahoittajat:

Maatalousyrittäjien eläkelaitos, Olvin säätiö, Maatalouskoneiden tutkimussäätiö

Yhteistyökumppanit:

Luonnonvarakeskus Luke, Työterveyslaitos

Tiivistelmä:

Suomalaisten maatalousyrittäjien työturvallisuutta ja -terveyttä koskeva tutkimustieto on lisääntynyt viime vuosina huomattavasti, mutta tulosten vientiä käytäntöön tulee kuitenkin vahvistaa. Työturvallisuudessa ja -terveydessä on todettu sekä positiivisia että negatiivisia ilmiöitä, joiden on arvioitu olevan yhteydessä maatalouden rakennekehitykseen. Rakennekehityksen etenemisestä lähivuosina on myös esitetty perusteltuja arvioita. Rakennekehityksen tulevaisuudesta ja erityispiirteistä sekä niiden vaikutuksesta maatalousyrittäjien työoloihin sekä työturvallisuuteen ja  terveyteen kaivataan kuitenkin jatkuvasti ajantasaista tietoa.

Tämän tutkimuksen tavoitteena on selvittää luonnonvara-alalla maa-, metsä- ja puutarhataloudessa työskentelevien työterveyteen ja -turvallisuuteen vaikuttavat trendit sekä esittää perustellut suositukset toimenpiteistä alalla työskentelevien työhyvinvoinnin edistämiseksi Suomessa aikavälillä 2017–2025. Uusimpaan tutkimustietoon perustuvien konkreettisten toimenpidesuositusten avulla sekä tuomalla esiin perusteltuja, nousevia tutkimus- ja kehittämisalueita kyetään vahvistamaan ja pidentämään erityisesti maatalousyrittäjien työuria.

TTS Työtehoseura | PL 5 (Kiljavantie 6), 05201 Rajamäki | asiakaspalvelu@tts.fi This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | (09) 2904 1200 | Tietosuojalausunto