Takaisin

Maatalousyritysten tuottavuuden esteet (Tuottavuusesteet)

Ala:

Hyvinvointi / Maataloustyö / Teknologia / Tuottavuus / Yrittäjyys

Kesto:

03/2017 - 04/2018

Tila:

Meneillään

Tekijät:

Markku Lätti, Veli-Matti Tuure, Janne Karttunen

Rahoittajat:

Marjatta ja Eino Kollin Säätiö

Tiivistelmä:

Yritystoiminnan kannattavuuteen vaikuttaa keskeisesti tuottavuus eli yrityksen sisäinen tehokkuus. Tuottavuus tarkoittaa tuotannon määrän ja tuotannon aikaansaamiseksi käytettyjen panosten välistä suhdetta. Tuottavuuden kehittäminen edellyttää pitkäjännitteisyyttä, sillä kysymyksessä on jatkuva prosessi, jossa asiat tehdään tänään paremmin kuin eilen ja huomenna paremmin kuin tänään.

Hankkeen tavoitteena on selvittää suomalaisten maatalousyritysten tuottavuuden, etenkin työn tuottavuuden, kehittämisen sisäisiä ja ulkoisia esteitä, joita kerätään maatalousyrittäjiltä, maatalouden sidosryhmien asiantuntijoilta ja kirjallisuudesta.

Sisäiset esteet ovat sellaisia tekijöitä tai asioita, jotka ovat organisaation sisällä ja sen omien toimenpiteiden vaikutuspiirissä. Tällöin organisaation johto ja henkilöstö voivat vaikuttaa sisäisiin tuottavuusesteisiin joko poistaen ne kokonaan tai ainakin heikentäen niiden vaikutusta. Sisäisiä tuottavuusesteitä ovat tyypillisesti tuotantovälineisiin, henkilöstöön ja johtamiseen liittyvät tekijät. Tällaisia ovat esimerkiksi työvälineisiin, niiden hyödyntämiseen, työtapoihin ja -menetelmiin, työn organisointiin, viestintään, osaamiseen ja asenteisiin liittyvät tekijät.

Ulkoiset tuottavuusesteet ovat yleensä organisaation ulkopuolella olevia tai sieltä tulevia. Täten ne ovat suorien vaikutusmahdollisuuksien ulottumattomissa olevia tekijöitä. Jossain määrin näihin voidaan kuitenkin yrittää vaikuttaa välillisesti esimerkiksi joidenkin eturyhmien kautta. Useimmiten organisaatio joutuu sopeutumaan näihin tekijöihin ja pärjätäkseen kilpailussa sen on optimoitava toimintaansa näiden reunaehtojen rajoissa. Ulkoisia tuottavuuden esteitä ovat esimerkiksi elinkeinopolitiikkaan, lainsäädäntöön ja julkiseen infrastruktuuriin liittyvät tekijät.

Maataloudessa tilojen väliset erot juuri työn tuottavuudessa ovat suuria. Miksi toiset tilat eivät onnistu siinä missä toiset? Tätä tietoa tarvitaan koko elinkeinon tuottavuuden kehittämisen pohjatiedoksi, jonka perusteella kehittämistoimenpiteitä voidaan lähteä priorisoimaan ja kohdentamaan yrityskenttään sekä pystytään antamaan suosituksia hallinnon ja lainsäädännön kehittämiseksi siten, että ulkoisia esteitä saataisiin madallettua tai jopa kokonaan poistettua.

Lisätietoja:

Tutkimuspäällikkö Markku Lätti,

 

TTS Työtehoseura | PL 5 (Kiljavantie 6), 05201 Rajamäki | asiakaspalvelu@tts.fi This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | (09) 2904 1200 | Tietosuojalausunto