Takaisin

ESKO Ekotehokas seniorikoti

Ala:

Asuminen ja rakentaminen / Ekotehokkuus

Kesto:

05/2009 - 10/2011

Tila:

Päättynyt

Tekijät:

Heli Mäntylä, Anne Korhonen, Minna Kuusela, Tarja Marjomaa, Sari Liski-Markkanen

Rahoittajat:

Tekes ja yhteistyöyritykset

Tiivistelmä:

Ekotehokas seniorikoti ESKO on TTS tutkimuksen ikäihmisten kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin tähtäävä poikkitieteellinen tutkimushanke. Hankkeen tavoitteena on kehittää senioriasumiseen soveltuva ekotehokkaan ja muuntojoustavan asumisen palvelukonsepti, tuotteistaa ekotehokkaan senioriasumisen tutkimustuloksia ja edistää ekotehokkaan senioriasumisen ratkaisujen kysyntää ja käyttöönottoa.

ESKO koostuu kolmesta osiosta:

  1. Senioriasumisen toimivuutta ja ekotehokkuutta kehitetään monialaisen suunnitteluyhteistyön kautta
  2. Seniorikodin pihaa ja lähiympäristöä kehitetään ikäihmisen henkistä ja fyysistä hyvinvointia tukevaksi
  3. Kotipalveluiden sujuvuutta kehitetään asunnon materiaalien huollettavuutta ja tilojen toimivuutta parantamalla.

Näiden tuloksena syntyy suunnittelijoiden ja rakennuttajien käyttöön senioriasuntojen www-pohjainen suunnitteluohje.

Konkreettisena lopputuloksena on seniorialueen konsepti, joka tuotteistetaan, pilotoidaan ja ohjeistetaan. Pilottialueet on suunniteltu Lohjalle ja Rajamäelle. Hankkeessa saatuja tuloksia hyödynnetään myös Sammattiin kesällä 2011 avattavan hoivakodin ratkaisuissa. Ekotehokkaan asumisen Esko- ja Ekoelias-hankkeiden yhteinen tiedotustapahtuma järjestetään Fiskarsissa 14.5.2011. Ikäihmisten tyytyväisyys tehtyihin ratkaisuihin kartoitetaan seurantatutkimuksen avulla.

TYÖPAKETIT:

1. Suunnitteluyhteistyöllä kohti toimivaa ja turvallista ikäihmisten asumista. Haasteena ikäihmisten asumistoiveiden ja ekologisten tavoitteiden yhteensovittaminen.

  • Senioriasumisen nykytila ja yhteiskunnan kehityssuunta
  • Senioriasumisessa toimivien ratkaisujen suunnittelu suunnitteluyhteistyön avulla
  • Seurantatutkimus

2. Ikäihmisen moniaistittava ympäristö

3. Ikäihmisen toimiva palveluympäristö

4. Senioriasumisen suunnitteluohje arkkitehtien ja muiden suunnittelijoiden käyttöön

5. Demonstrointi ja siihen liittyvä tiedotustapahtuma

PROJEKTIN TULOKSET:

– selvitys ekologisista ja esteettömistä elinkaariasumisen ratkaisuista, joita suunnittelussa on huomioitava

– suunnitteluryhmissä arkkitehdin johdolla syntyneet ekologiset malliratkaisut

– monistettavissa oleva ekotehokkaan senioriasuinalueen toimituskonseptin urakointimalli

– ekotehokkaan senioriasuinalueen suunnitteluohje www-versiona

– ikäihmisen henkistä hyvinvointia ja käytännön toimivuutta tukeva viherympäristön ideaalimalli

– TTS tiedote, joka jaetaan suunnittelutoimistoihin

 

Muut asiaan liittyvät tutkimukset TTS tutkimuksessa:

Ekotehokaan elinkaariasumisen suunnittelukonseptit Ekoelias

Lähteitä ym. vinkkejä asian tiimoilta:

TTS tiedote ja sen www-versio keväällä 2011.

TTS Työtehoseura | PL 5 (Kiljavantie 6), 05201 Rajamäki | asiakaspalvelu@tts.fi This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | (09) 2904 1200 | Tietosuojalausunto