Takaisin

Laatu ratkaisee

Ala:

Yrittäjyys

Kesto:

08/2008 - 12/2010

Tila:

Päättynyt

Tekijät:

Kirsi Nikander, Veli-Matti Tuure, Anneli Reisbacka, Arja Rytkönen, Keijo Vesilahti

Rahoittajat:

ESR

Yhteistyökumppanit:

TTS (koordinointi), Laurea amk, Kuluttajatutkimuskeskus, Vaasan yliopisto (Levón Instituutti), Tieke

Tiivistelmä:

TTS tutkimuksen tehtävänä hankkeessa on selvittää kotityöpalveluyrityksille suunnattavan laatujärjestelmän kriteereitä kotityöpalvelualan työntutkimuksen, työn tuottavuuden ja työhyvinvoinnin näkökulmista. Lisäksi kartoitetaan kotityöpalveluina tehtävien töiden pullonkauloja ja kehitetään niihin ratkaisuja. Mukana tarkasteluissa kotityöpalvelualalta ovat siivous-, remontointi- sekä tieto- ja viestintätekniikan palvelut.

Muut asiaan liittyvät tutkimukset TTS tutkimuksessa:

Siivoustyön fyysisen ja psyykkisen kuormituksen vähentäminen ammatillisessa kotisiivouksessa (Reisbacka, A. ym. 2008. TTS tutkimuksen raportteja ja oppaita 37.)

Lähteitä ym. vinkkejä asian tiimoilta:

Laatu ratkaisee –hanke muodostaa yhdessä kotityöpalvelualalle niin ikään keskittyvän Laatuverkko-hankkeen kanssa kokonaisuuden, ”Kotityöpalvelun laadun kehittämisen yhteishanke”, jossa on mukana Laatu ratkaisee –hankkeen yhteistyötahojen lisäksi suuri joukko ammatillista koulutusta tarjoavia oppilaitoksia.

TTS Työtehoseura | PL 5 (Kiljavantie 6), 05201 Rajamäki | asiakaspalvelu@tts.fi This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | (09) 2904 1200 | Tietosuojalausunto