Takaisin

Kasvu piensahojen liiketoiminnassa

Ala:

Yrittäjyys

Kesto:

01/2007 - 12/2010

Tila:

Päättynyt

Tekijät:

Riitta Backman

Rahoittajat:

Metsämiesten Säätiö

Tiivistelmä:

Hankkeen tavoitteena on selvittää, mitä kasvuyrittäjyydellä piensahauksessa tarkoitetaan ja millainen on kasvuyrittäjän ja kasvuyrityksen profiili piensahauksessa. Tavoitteena on myös antaa yrittäjille mahdollisuus nähdä kasvun tuomat mahdollisuudet, rajoitteet ja keinot kasvun saavuttamiseksi.

Hankkeeseen valitaan postikyselyn perusteella noin kymmenen kasvukykyistä ja -haluista piensahayrittäjiä, joiden toimintaa tarkastellaan yhdessä yrittäjän kanssa. Hankkeessa tarkastellaan kasvuyrityksen tunnusmerkkejä paitsi taloudellisten tunnuslukujen, myös muutamien muiden ominaisuuksien, kuten kasvuhakuisuuden, kasvukyvyn, tunnistetun kilpailuedun ja markkinapotentiaalin kautta. Viime vuosien toiminnan kannattavuutta ja taloudellista kasvua tarkastellaan taloudellisten tunnuslukujen avulla. Yrittäjyyden eri osa-alueita ja kasvun tunnusmerkkejä kartoitetaan yrittäjähaastattelujen avulla.

Hankkeen tuloksista hyötyvät tutkimuksessa mukana olleiden yritysten lisäksi myös muut piensahayrittäjät. Tutkimus lisää yrittäjien tietämystä kasvuyrittäjyydestä sekä piensahojen mahdollisuuksista, keinoista ja rajoitteista kasvun saavuttamiseksi. Tuloksista hyötyvät myös maaseudun yritystoimintaa kehittävät tahot sekä rahoittajat. Ne voivat hyödyntää tuloksia kehittämistyön painopisteiden määrittämisessä, yritystoiminnan tukien suuntaamisessa sekä uusyritystoiminnan menestymisen edellytysten arvioinnissa. Tulosten perusteella voidaan suunnitella myös nykyistä paremmin piensahayrittäjien tarpeita vastaavaa koulutusta.

Hankkeesta julkaistu:

Kasvu pienten sahayritysten liiketoiminnassa. Riitta Backman. TTS tutkimuksen tiedote, Luonnonvara-ala: metsä 1/2008 (717)
Backman, R. 2007. Kasvu piensahojen liiketoiminnassa. Sahayrittäjä 4/2007. s. 8-9

Muut asiaan liittyvät tutkimukset TTS tutkimuksessa:

http://www.tts.fi/kasvunevaat

TTS Työtehoseura | PL 5 (Kiljavantie 6), 05201 Rajamäki | asiakaspalvelu@tts.fi This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | (09) 2904 1200 | Tietosuojalausunto