Takaisin

Maaseudun piensaha- ja puutuoteteollisuuden kokonaisvaltaisen liiketoimintaosaamisen koulutushanke (MAASEUTU-PISA)

Ala:

Yrittäjyys

Kesto:

01/2009 - 12/2012

Tila:

Päättynyt

Tekijät:

Riitta Backman

Rahoittajat:

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma

Yhteistyökumppanit:

Sahayrittäjät ry, Sedu Aikuiskoulutus (Tuomarniemi), Kymenlaakson ammattikorkeakoulu (Kotka), Mikkelin ammattikorkeakoulun tutkimuskeskus YTI, Kainuun ammattiopisto KAO (Kajaani), Lapin ammattiopisto LAO (Rovaniemi), TTS (Rajamäki)

Tiivistelmä:

Maaseutu-Pisan tavoitteena on vahvistaa pienten saha- ja puutuoteteollisuuden yritysten kokonaisvaltaista liiketoimintaosaamista ja ammatillista kehittymistä yrittäjille räätälöidyn koulutuksen avulla. Koulutus toteutetaan yhteistyössä alan oppilaitosten kanssa, joilla on paras mahdollinen asiantuntemus alalta sekä käytössään ajanmukaiset koneet ja laitteet koulutusta varten.

Hanketta koordinoi TTS tutkimus ja koulutuksen toteuttajina toimivat Sedu Aikuiskoulutus (Tuomarniemi), Kymenlaakson ammattikorkeakoulu (Kotka), Mikkelin ammattikorkeakoulun tutkimuskeskus YTI, Kainuun ammattiopisto KAO (Kajaani), Lapin ammattiopisto LAO (Rovaniemi), TTS koulutus (Rajamäki) sekä Sahayrittäjät ry.

Koulutus toteutetaan eri puolilla maata kuuden opintoviikon mittaisina opintokokonaisuuksina, jotka on jaettu useisiin valinnaisiin liiketoimintaosaamisen ja teknisen osaamisen opintojaksoihin. Yrittäjä voi suorittaa koko opintokokonaisuuden tai osan siitä. 

Koulutukseen voi yritysten tarpeiden mukaan kuulua myös opintomatkoja, kehittämissuunnitelma oman yrityksen kehittämiseksi, konsultaatiota, atk-taitojen oppimista sekä aloittaville yrittäjille myös työssäoppimista. Keskeistä hankkeessa on jalkautuminen yrittäjien pariin kentälle, jolloin on mahdollista kartoittaa yrittäjän koulutustarpeet ja tehdä yrittäjäkohtainen koulutussuunnitelma. Tavoitteena on kohdentaa koulutus mahdollisimman hyvin juuri yrittäjän tarpeeseen niin, että kokonaisvaltainen liiketoimintaosaaminen lisääntyy.

Hankkeen alkuvaiheessa tuotetaan koulutuksen oppimateriaali ja verkkomateriaalia muun koulutusmateriaalin tueksi. Kolmen vuoden aikana on tarkoitus järjestää eri puolilla maata yhteensä 30 koulutuskokonaisuutta ja koulutuspäiviä kaiken kaikkiaan 540.

 

TTS Työtehoseura | PL 5 (Kiljavantie 6), 05201 Rajamäki | asiakaspalvelu@tts.fi This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | (09) 2904 1200 | Tietosuojalausunto