Takaisin

PRO-WOOD-hanke

Ala:

Metsätyö

Kesto:

05/2008 - 04/2010

Tila:

Päättynyt

Tekijät:

Liisa Lahdensaari-Nätt

Rahoittajat:

Euroopan Unionin tutkimuksen seitsemäs puiteohjelma (FP7), Regions of Knowledge-projektityyppi

Yhteistyökumppanit:

- Centre for Innovation and Technology Transfer (ZENIT), Saksa, koordinaattori - Fraunhofer-Institute for Wood Research WKI, (Fraunhofer), Saksa - Work Efficiency Institute (TTS), Suomi - Centre de resources des industries du bois (CRITT BOIS), Ranska - SC INNO Consult SRL (INNO Consult), Romania - Association of SMEs in the County of Covasna (ASIMCOV), Romania - University Transylvania in Brasov – Faculty of Wood Processing (University Brasov), Romania - County Council Covasna (CJ Covasna), Romania

Tiivistelmä:

Projekti on suunniteltu tukemaan Romanian nuorta puuklusteria Brasov-Covasnan maakunnassa. Puusektorilla on kaupankäynnissä sekä tutkimus- ja kehitystoiminnassa pitkät perinteet ja lisäksi sillä on taloudellista potentiaalia, jolla on kehitystarpeita. Projekti hyödyntää klusterialoitteita (cluster initiatives CI) taloudellisen ja tietopohjaisen ympäristön käynnistämiseen. Koska klusterialoitteilla ei itäisen Euroopan niin kutsutuissa siirtymämaissa ole pitkää perinnettä, PRO-WOOD–hankkeen haasteena on panna alulle tietotaidon siirto, jotta jo olemassa olevat klusterielementit voidaan jäsentää.
Tietotaidon siirto perustuu tiedonkeruuanalyysiin ja se tullaan liittämään Brasov-Covasnan maakunnan erikoistarpeisiin. Projektilla on neljä tavoitetta:
1. Luodaan infrastruktuuri säännölliselle puusektorin osakkaiden väliselle yhteistyölle Brasov-Covasnan maakunnassa.
2. Käynnistetään ja lisätään tutkimus- ja kehitystyön roolia tulevaisuuden klusterityössä
3. Laaditaan visio puuklusterille, joka on merkkinä tavoitteille ja mitattavissa oleville tuloksille.
4. Julkistetaan webbipohjainen verkostoalusta

Perustetulla puuklusterilla on taloudellisia vaikutuksia Brasov-Covasnan maakuntaan. Tämän lisäksi se tukee alueen yhdentymistä Euroopan tutkimusalueeseen. Yhteensä projektissa on kahdeksan partneriorganisaatiota Romaniasta, Suomesta, Ranskasta ja Saksasta. 

TTS Työtehoseura | PL 5 (Kiljavantie 6), 05201 Rajamäki | asiakaspalvelu@tts.fi This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | (09) 2904 1200 | Tietosuojalausunto