Takaisin

Metsäkonealan työvoimapulan valtakunnallisen tilanteen selvityshanke

Ala:

Metsätyö / Yrittäjyys

Kesto:

10/2009 - 12/2010

Tila:

Päättynyt

Tekijät:

Vesa Tanttu, Kari Vuorio, Elina Muuttomaa

Rahoittajat:

Opetushallitus, TTS tutkimus

Yhteistyökumppanit:

Puu- ja eritysalojen liitto, Koneyrittäjien liitto, Metsäalan kuljetusyrittäjät, Metsäteollisuus ry, Metsäteho ja metsäkonealan oppilaitokset

Tiivistelmä:

Hankkeen tavoitteena on selvittää työvoiman saatavuutta ja koulutuksen kehittämistarpeita metsäkonealalla. Vastauksia etsitään mm. kartoittamalla tulevaisuuden työvoimapotentiaalia ja selvittämällä mahdollisia työvoimapulan syitä sekä työtekijöiden alalla pysymistä. Koulutuksen kehittämistarpeita selvitetään arvioimalla miten koulutus vastaa työelämän tarpeisiin. Selvitys toteutetaan valtakunnallisena. Tuloksia tarkastellaan myös alueellisesti.

Selvityksen perusaineisto kerätään metsäkoneenkuljettajille, metsäkoneasentajille ja puutavara-auton kuljettajille sekä samojen alojen yrittäjille ja opiskelijoille tehtävillä kyselyillä. Lisäksi alan toimijoita ja sidosryhmiä haastatellaan. Aineisto kerätään kevään ja kesän 2010 aikana. Hanke päättyy vuoden 2010 lopussa. Hankkeen etenemisestä ja tuloksista kerrotaan alan tilaisuuksissa sekä hankkeen lopussa pidettävässä seminaarissa.

TTS Työtehoseura | PL 5 (Kiljavantie 6), 05201 Rajamäki | asiakaspalvelu@tts.fi This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | (09) 2904 1200 | Tietosuojalausunto