Takaisin

METKA – Metsäenergiaa kannattavasti

Ala:

Metsätyö / Teknologia

Kesto:

10/2007 - 12/2011

Tila:

Päättynyt

Tekijät:

Kaarlo Rieppo, Aki Jouhiaho, Arto Mutikainen, Vesa Tanttu

Rahoittajat:

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma

Yhteistyökumppanit:

Metsänhoitoyhdistys Kanta-Häme, Metsänhoitoyhdistys Päijät-Häme

Tiivistelmä:

1) Pyrkiä tehostamaan pienpuun korjuutekniikkaa energiaksi ja alentaa pienpuuhakkeen korjuukustannuksia
2) Kehittää metsäenergiaketjun logistiikkaa ja selvittää mahdollisuudet toimittaa pienkoneilla energiapuuta kunnallisiin lämpölaitoksiin runko- ja kokopuuhakkeena
3) Luoda metsäenergiatoimintamalli, jossa metsänomistajan, metsäkoneyrittäjän ja energian tuottajan muodostaman ketjun kannattavuutta ja laatua pyritään parantamaan
4) Kehittää apuvälineet metsäsuunnitelmien tekoon ja tiedottamiseen. Siten mahdollistetaan metsäsuunnittelijoille valmiudet tehdä kannattavia ja tarkkoja energiapuusuunnitelmia sekä saadaan tieto tästä metsänomistajille.

Metsäenergian korjuuketjua ja logistiikkaa kehittämällä tehostetaan metsäenergian käyttöä energian tuottamisessa. Näin luodaan uusia työpaikkoja ja saadaan tehokkaampaa sekä laadukkaampaa yrittäjyyttä alueelle. Hankkeessa keskenään vertailtavien mallien pohjalta myös uusien yrittäjien tulo alalle helpottuu. Haasteelliseen ja pienillä katteilla toimivaan alaan saadaan lisää tehokkuutta, kannattavuutta, laadunhallintaa, luotettavuutta, avointa yhteistyötä, volyymia ja ennen kaikkea toimitusvarmuutta hyväksi havaittujen korjuumallien avulla.

Hanke jakautuu 10 osatehtävään, joista tutkimuksellinen vastuu on TTS tutkimuksella osatehtävissä 1-5 ja Metlalla osatehtävissä 6-9:
1) Alueella toimivien yrittäjien sekä heidän kalustonsa soveltuvuuden selvittäminen energiapuun osalta ja resurssien luominen
2) Energiapuun korjuu nuorista metsistä
3) Aines- ja energiapuun korjuun rajapinnat
4) Kantojen korjuuteknologia ja logistiikka
5) Haketus- ja murskauslaitteiston tehokkaampi käyttö
6) Metsäenergiatoimintamallin kehittäminen ja luominen
7) Energiapuun varastoinnin ja kuljetuksen kehittäminen
8) Energiapuun mittauksen kehittäminen
9) Olemassa oleviin tietojärjestelmiin tutustuminen
10) Raportointi ja tiedon välitys

Hankkeesta julkaistu:

Jouhiaho, A. & Mutikainen, A. Mäntykantojen nosto kantoharalla ja kantoharvesterilla. TTS tutkimuksen tiedote. Luonnonvara-ala: metsä 9/2010 (745). 6 s.
Jouhiaho, A. 2010. Hara vastaan harvesteri. Teho 4/2010. s. 12-14.
Jouhiaho, A. 2010. Kannonnoston kustannustehokkuus puntarissa. Bioenergia nro 4. s. 12-14.
Jouhiaho, A. 2011. Männyn kannonnosto on luultua helpompaa. Teho 1. s.17-18.
Jouhiaho, A. Teollisen kannonnoston pitkä kehityskulku jatkuu. Teho 4/2009. s. 30-32.
Jouhiaho, A., Rieppo, K. & Mutikainen, A. 2010. Kantoharan ja kantoharvesterin tuottavuus ja kustannukset. Summary: Productivity and costs of stump rake and stump harvester. TTS tutkimuksen tiedote 2/2010 (738). 8 s.
Jouhiaho, A., Rieppo, K. & Mutikainen, A. Productivity and costs of stump rake and stump harvester. In: Forest Bioenergy 2010, from 31st August to 4th of September, Book of Proceedings. FINBIO Publications 47. s. 139-148.
Kymäläinen, M. & Rieppo, K. METKA – Forest energy profitably. In: Forest Bioenergy 2010, from 31st August to 4th of September, Book of Proceedings. FINBIO Publications 47. s. 165-170.
Kymäläinen, M. METKA – Metsäenergiaa kannattavasti. Teho 1/2009. s.26-27
Rieppo, K & Mutikainen, A. Naarva RS25:n syke mekaanisesti rullasyötöksi – karsinta tehostuu. BioEnergia 3/2009. s. 12-14
Rieppo, K. & Mutikainen, A. Energiapuun korjuu koneellisesti tai miestyönä siirtelykaataen. TTS:n tiedote 1/2011 (746). 6 s.
Rieppo, K. & Mutikainen, A. Ennakkoraivaus ja energiapuun hakkuu samalla laitteella. TTS:n tiedote 4/2011 (749). 8 s.
Rieppo, K. & Mutikainen, A. Kuitu- ja energiapuun korjuu karsittuna ja karsimattomana. TTS:n tiedote 3/2011 (748). 8 s.
Rieppo, K. & Mutikainen, A. Naarva RS 25 ensiharvennuksessa ainespuun ja aines- ja energiapuun integroidussa hakkuussa. TTS tutkimuksen tiedote. Luonnonvara-ala: metsä 3/2009 (729)
Rieppo, K. & Mutikainen, A. Naarva RS25 – rullasyöttö tuo lisätehoa hakkuuseen. Urakointi Uutiset 29.4.2009. s. 26-28
Rieppo, K. & Mutikainen, A. Raivaus energiapuun hakkuun yhteydessä – Risutec L3A kokeilussa. Teho 4/2011. s 32-34
Rieppo, K. & Mutikainen, A. Risutec L3A yhdistää ennakkoraivauksen ja energiapuun hakkuun. BioEnergia 4/2011. s. 4-6.
Rieppo, K. Kone ja metsuri oiva pari edulliseen energiapuun korjuuseen. BioEnergia 2/2011. s. 6-8.
Rieppo, K. Kone vastaan metsuri energiapuun korjuussa. Teho 1/2011. s. 12-15.
Rieppo, K. Kuitupuuta ja energiapuuta monipuolisin korjuumenetelmin. BioEnergia 4/2010. s. 8-10.
Rieppo, K. Kuitupuuta vai energiapuuta –karsittuna vai karsimattomana. Korjuukokeita mäntyvaltaisissa ensiharvennuksissa. Teho 1/2011. s. 8-11.
Rieppo, K., Tanttu, V., Jouhiaho, A. & Mutikainen, A. METKAlla uutta energiapuun korjuuseen. Teho 5/2009. s. 62-65.
Rieppo. K. & Mutikainen, A. Yhdistetty rulla-sykesyöttö on Pentin Paja Oy:n uutuus – näin karsinta tehostuu. Teho 4/2009. s. 34-36

Lähteitä ym. vinkkejä asian tiimoilta:

http://www.mhy.fi/metka

TTS Työtehoseura | PL 5 (Kiljavantie 6), 05201 Rajamäki | asiakaspalvelu@tts.fi This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | (09) 2904 1200 | Tietosuojalausunto