Takaisin

Laajennettu työssäoppimisen koulutuskokeilu

Ala:

Muut

Kesto:

01/2008 - 12/2012

Tila:

Päättynyt

Tekijät:

Leena Saarela, Projektipäällikkö

Rahoittajat:

Opetushallitus

Yhteistyökumppanit:

www.oph.fi www.pirko.fi www.lao.fi

Tiivistelmä:

Laajennetun työssäoppimisen hankkeessa kohderyhmänä ovat opetussuunnitelmaperusteiseen koulutukseen kuuluvat nuoret maanrakennus-, kuljetus-, hotelli- ja ravintola- ja matkailualoilla. Koulutuksen järjestäjien välisen yhteistyön kautta opetussuunnitelmaperusteisessa koulutuksessa tullaan myös kouluttamaan metsäkoneen kuljettajia. Hankkeen aikana koulutus voi laajentua esimerkiksi yhteistyön kautta myös autoalalle.

Logistiikka-alan perustutkinnon kuljetusalan aikuiskoulutusta lukuun ottamatta kaikki muut alat voivat osallistua laajennetun työssäoppimisen kokeiluun. Tämä merkitsee sitä, että kokeilussa voi olla vuosittain noin 420 opiskelijaa, joista opetussuunnitelmaperusteisen koulutuksen opiskelijat kuuluvat varsinaiseen kohderyhmään. Kehitettyjä käytäntöjä ja lisääntynyttä osaamista voidaan levittää eri koulutusaloille soveltuvin osin ja käyttää myös näyttötutkintojen henkilökohtaistamisessa.

Hankkeen tavoitteena on käytännönläheisten avoimien oppimisympäristöjen luominen ja oppimisen käytännönläheinen toteuttaminen yhdessä työpaikkojen kanssa. Kolme polkua työssäoppimisessa - kokeilussa suunnitellaan ja toteutetaan kolme toimintamallia, joissa kaikissa on minimivaatimusta (20 ov.) laajempi työssäoppimisen osuus.

Nämä kolme polkua ovat:
1) LAVA: Laaja, vakio, jossa työssäoppimisen laajuus pääsääntöisesti vähintään 25 ov.

2) LATU: Laaja, tuettu, yli 25 ov. jakso niille opiskelijoille, jotka eivät henkilökohtaisista (oppimis- ja keskittymisvaikeudet) syistä pysty keskittymään normaaliin tuntiopetukseen.
3) LAKI: Laaja, kiihdytetty, yli 25 ov. jakso nopeasti eteneville tai erityisen motivoituneille opiskelijoille (jotka mahdollisesti jatkavat opintojaan)

Hankkeen tavoitteena on saada tietoa siitä kenelle laajennettu työssäoppiminen sopii. Selvitetään kenen kohdalla saadaan paras hyöty ja minkä tyyppisille opiskelijoille se sopii. Selvitetään eri polkujen (LAVA, LATU, LAKI) sovellettavuus, resurssitarve sekä opiskelijoilta ja opettajilta vaadittavat työelämätaidot. Pohditaan laajennetun työssäoppimisen erityispiirteitä maahanmuuttajataustaisen opiskelijan näkökulmasta.

Erikseen tarkastellaan niitä opiskelijoita, joilla on tutkinnon tavoitteiden alentamiseen johtavia oppimisvaikeuksia, mihin he voivat sijoittua sekä opiskelijoita, jotka ovat erityisen motivoituneita etenemään opetussuunnitelmaperusteisen tutkinnon kautta ammattiin ja mahdollisesti jatko-opintoihin.

Laajennettu työssäoppimisen kokeilu – kolme polkua työssäoppimisessa on osa valtakunnallista työssäoppimisen hanketta, jossa on mukana TTS:n lisäksi 14 oppilaitosta. Hankekoordinaattoreina toimivat Pirkanmaan ammattioppilaitos ja Lapin ammattioppilaitos.

TTS Työtehoseura | PL 5 (Kiljavantie 6), 05201 Rajamäki | asiakaspalvelu@tts.fi This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | (09) 2904 1200 | Tietosuojalausunto