Takaisin

Työssäoppimisen tuki

Ala:

Muut

Kesto:

11/-1 - 12/2009

Tila:

Päättynyt

Tekijät:

Projektipäällikkö Janika Kyttä

Rahoittajat:

Opetushallitus

Tiivistelmä:

 

Hankkeen tavoitteena on työpaikalla tapahtuvan oppimisen kehittäminen.  Tavoitteena on työssäoppimisen laadun parantaminen, järjestämissuunnitelmien ja työpaikkojen oppimisympäristöjen kehittäminen, työpaikkaohjaajien ja opettajien yhteissuunnittelu, alueellinen yhteistyö työssäoppimisen järjestämisessä ja alakohtaisessa kehittämisessä sekä työssäoppimisen laatua tukevien tietojärjestelmien kehittäminen.

Käytännön toimenpiteissä tämä tarkoittaa sitä, että Moodlen käyttöä työssäoppimisen tukena kehitetään edelleen.  Työssäoppimisen perehdytykseen, ohjaamiseen ja arviointiin laaditaan materiaalia, joka on mahdollista siirtää kaikkien käytettäväksi verkko-oppimisalusta Moodleen.  Tämän kautta TTS Koulutuksessa saadaan toteutumaan yhteinen toimintamalli työssäoppimisen toteuttamisessa.

Toisena käytännön toimenpiteenä on saada opettaja maarakennusalan työelämään tutustumaan ja tämän kautta mahdollistamaan työssäoppimisen lisäämistä maarakennuskoulutuksessa.  Erityisesti selvitetään, mitä taitoja opiskelijalla tulee olla, jotta hän voi aloittaa työssäoppimisen maarakennusalan erilaisilla työmailla ja työtehtävissä.  Tarkoituksena on kuvata prosessit, laatia materiaalit ja ohjeistot niin opiskelijoille kuin työpaikoille ja opettajille siitä, mitä työssäoppimisen toteuttamisessa tarvitaan.

TTS Työtehoseura | PL 5 (Kiljavantie 6), 05201 Rajamäki | asiakaspalvelu@tts.fi This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | (09) 2904 1200 | Tietosuojalausunto