Takaisin

LAMP 3 -kansainvälinen työssäoppiminen

Ala:

Muut

Kesto:

06/2009 - 05/2011

Tila:

Päättynyt

Tekijät:

Koulutussuunnittelija Tuula Juvonen

Muut asiaan liittyvät tutkimukset TTS tutkimuksessa:

TTS tekee kansainvälistä yhteistyötä matkailu- ja ravintola-alalla työssäoppimisen merkeissä.  Opiskelijoilla on mahdollisuus suorittaa työssäoppimisjakso ulkomailla matkailu- ja ravintola-alan työpaikoissa.

TTS on mukana Leonardo da Vinci -hankkeessa LEONARDO ADULT STUDENT MOBILITY POOL – LAMP 3, jonka kautta opiskelijoilla on mahdollisuus hakea apurahaa kansainväliseen työssäoppimiseen. Hanketta koordinoi AIKE International Oy ja siinä on mukana 10 aikuiskoulutusorganisaatiota Suomessa sekä parikymmentä yhteistyökumppania ulkomailla.

Hankkeen aikana 1.6.2009 – 31.5.2011 on yhteensä kuudella TTS:n matkailu- ja ravintola-alan opiskelijalla mahdollisuus lähteä työssäoppimaan Italiaan, Norjaan, Skotlantiin, Espanjaan, Unkariin tai Maltalle. Työssäoppimisen kesto vaihtelee 10-13 viikkoon.

Liikkuvuushankkeen tavoitteena on luoda pysyvyyttä ja jatkuvuutta ammatillisessa koulutuksessa olevien aikuisten kansainvälisille työssäoppimisjaksoille siten, että ne olisivat luonteva osa aikuisten ammatillista koulutusta. Samalla halutaan myös parantaa mahdollisuuksia tutkintosuoritusten toteuttamiselle jaksojen aikana. Hankkeessa hyödynnetään ja edelleen kehitetään aikaisempien hankkeiden myötä luotuja työssäoppimisen laatudokumentteja sekä työssäoppimisen prosessia kansainvälisessä työssäoppimisessa. Näihin kuuluvat mm. opiskelijan kieli- ja kulttuurivalmennus, yhteistyösopimukset, työpaikkaohjaajan ohjeistus, opiskelijan itsearviointi, työpaikkaohjaajan arviointi, opettajan arviointi sekä lisäksi olemassaolevat Europass-todistukset ja dokumentit. Tavoitteena on myös edelleen kehittää kansainvälistä vaihtoa tukevaa, edeltävää ja vaihdon aikana tapahtuvaa opiskelijoiden valmennusta ja ohjausta sekä niiden tueksi rakennettua LAMP verkkoympäristöä (Moodle).

Työssäoppimisen toimintaprosessin ja lomakkeiden lisäksi hankkeessa on kehitetty käytäntöjä  ammattiosaamisen näyttöjen suorittamiseen ulkomailla. Näyttöihin liittyvät arviointilomakkeistot käännetään englanniksi ja arviointitilaisuudet järjestetään kansainvälisellä työssäoppimispaikalla. Arviointi toteutetaan arviointi- ja itsearviointilomakkeen sekä sähköpostitse tai puhelimitse pidettävän arviointikeskustelun avulla. TTS:llä on jo usean vuoden kokemuksia ammattiosaamisen näyttöjen suorittamisesta mm. Belgiassa, Kreikassa ja Unkarissa.

Hanke kehittää kansainvälistä toimintaa pitkäjänteisesti ja tavoitteena on saada aikaan pitkäkestoisia, laadukkaita yhteistyökumppanuuksia, sekä rakentaa uutta yhteistyötä ja uusia kumppanuuksia. TTS hakee jatkuvuutta kansainväliselle työssäoppimiselle osallistumalla myös seuraaviin vastaaviin hankkeisiin.

Lisätietoja
Palveluneuvoja, hankkeen kv-koordinaattori Tuula Juvonen  GSM 044 714  3720

TTS Työtehoseura | PL 5 (Kiljavantie 6), 05201 Rajamäki | asiakaspalvelu@tts.fi This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | (09) 2904 1200 | Tietosuojalausunto