Takaisin

APO ohjauksen kehittäminen

Ala:

Muut

Kesto:

01/2008 - 12/2009

Tila:

Päättynyt

Tekijät:

Projektin koordinaattori Rastor Oy, Marko Saren Osaprojektin: Työelämävaikuttavuuden arviointimenettelyt/TTS, projektipäällikkö, Kari Kaaja ja Toni Pietilä

Rahoittajat:

OPH

Tiivistelmä:

Tavoitteena on kehittää APO –järjestelmän ohjausvaikutusta niin, että autoalan henkilöstön kehittäminen on pitkäjänteistä ja määrätietoista. Kaikki henkilöstölle annettava koulutus ja valmennus pyritään saamaan APO -ohjauksen piiriin riippumatta siitä, onko se työnantajan vai oppilaitoksen järjestämää. Näin voimme tehostaa yritysten koulutusinvestointeja ja saamme enemmän vaikuttavuutta koulutukseen.

TTS hanke työelämävaikuttavuuden arviointimenettelyt (TTS) liittyy laajempaan APO yhteistyöhankkeeseen. TTS:n hankkeessa kehitetään verkostossa toimiville koulutusorganisaatioille työkaluja koulutuksen ja yhteistoiminnan vaikuttavuuden ja työelämälähtöisyyden mittaamiseen sekä yrityksille työkaluja henkilöstön kehittämisen vaikuttavuuden mittaamiseen. Mitattavia asioita ovat mm. keskeyttämiset ja soveltuvuus alalle, koulutuksen vastaavuus työelämän tiedollisiin ja työelämätaidollisiin tarpeisiin. Mittaamiseen haetaan yhtenäisiä malleja, yhtenäisiä raportointi ja tilastointitapoja sekä vastuunjakoa eri toimijoiden välillä.

Hanke vaikuttaa myös alan tutkintomäärien kasvuun, koska pitkäjänteinen henkilöstön kehittäminen on myös tutkintotavoitteista ja laajempi osa annetuista koulutuksista (esimerkiksi maahantuojien ja tehtaiden antama koulutus) tulee tutkintojärjestelmän piiriin. Tämä parantaa myös henkilökohtaistamisen periaatteiden toteutumista.

Lähteitä ym. vinkkejä asian tiimoilta:

Hanke toteutetaan APO kehitysryhmän jäsenten (AKL (Autoalan Keskusliitto), TTS, AEL ja Rastor) yhteishankkeena.

Hankkeen ohjausryhmänä toimii Autoalan Pätevöitymisohjelman johtoryhmä, jossa on mukana laaja edustus niin vähittäismyynnistä kuin maahantuonnistakin. Hanketta koordinoi Rastor Oy. Rastor Oy on APO järjestelmän valtakunnallinen koordinaattori. www.apo-koulutus.fi, www.ael.fi, www.rastor.fi, www.akl.fi

TTS Työtehoseura | PL 5 (Kiljavantie 6), 05201 Rajamäki | asiakaspalvelu@tts.fi This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | (09) 2904 1200 | Tietosuojalausunto