Takaisin

KULTA - Kuljetus- ja logistiikka-alalle töihin ja ammattiin

Ala:

Muut

Kesto:

08/2010 - 12/2011

Tila:

Päättynyt

Tekijät:

Lisätietoja: Pirita Niemi

Rahoittajat:

Uudenmaan ELY-keskuksen osarahoittama

Yhteistyökumppanit:

Kouvolan Ammatillinen Aikuiskoulutuskeskus (koord.) Jyväskylän aikuisopisto Lapin ammattiopisto Satakunnan aikuiskoulutuskeskus TTS

Tiivistelmä:

Suomi on uudistanut tavaraliikenteen kuljettajin koulutusta vuonna 2009 vastaamaan lakia kuorma- ja linja-autonkuljettajien ammattipätevyydestä. Kuljettajan ammattipätevyys, oikeus kuljettajan ammatin harjoittamiseen, saavutetaan suorittamalla lain vaatima perustason ammattipätevyyskoulutus. Sen myötä kuljettajan tehtävissä voi olla ansiomielessä tilapäisesti esimerkiksi muun opiskelun rahoittamiseksi.

Puolustusvoimat otti käyttöön viime vuonna EU:n ammattikuljettajadirektiivin mukaisen opetussuunnitelman. Puolustusvoimat kouluttaa vuosittain noin 3 700 varusmiestä C1-, C- ja CE-luokan ajoneuvojen kuljettajiksi. Ammattikuljettajiksi heistä on päätynyt varsin moni. Koulutusjärjestelyt mahdollistavat nuorten työllistymisen kuljetusalalle heti armeijan jälkeen ennen 21-vuoden ikää. Erityisesti jo nyt tarve kohdistuu alalle tuleviin nuoriin, joiden avulla paikataan ikääntymisen vuoksi alalta poistuvia kuljettajia. Kuljetuselinkeinon kansantaloudellinen ja työllistävä vaikutus on merkittävä, yksistään kotimainen tavaraliikenne työllistää suoraan noin 60 000 henkilöä.

Kuljettajien rekrytointi koetaan strategisesti ja toiminnan kannalta kriittisesti prosessiksi, jotta kuljetusalan työvoima voidaan turvata. Potentiaalisen kuljettaja-aineksen löytämiseksi on tehtävä yhteistyössä markkinointityötä nuorille sekä kuljetusalan ammatillisissa oppilaitoksissa että opiskelualaa etsiville kertoen kuljetus- ja logistiikka-alan koulutusväylistä ja työllisyysmahdollisuuksista. Tällä parannetaan logistiikka-alan toimintamahdollisuuksia (koulutus ja yrittäjyys), sillä alalle tarvitaan alan ikärakenteesta johtuen nuoria kuljetusalan yrittäjiä.

Hankkeessa kehitetään kumppanuusmallia, kuljetus- ja logistiikka- alalle aikovien rekrytointi- ja valintaprosessia sekä tehdään siihen tarvittavia muutoksia ja kehittämistoimenpiteitä ja luodaan perusta yhtenäisille käytännöille kaikissa kuljettajavalinnoissa ja työllistymisprosesseissa kuljetusalalle. Tavoitteena on

  • - logistiikka- ja kuljetusalan arvotuksen kohottaminen
  • - kuljettajien osaamisen sekä logistiikka- ja kuljetusalalle hakeutumisen lisääminen
  • - kuljetustyönantajien ja alalle aikovien kohtaamisten järjestäminen
  • - koulutuksenjärjestäjien osaamisen lisääminen sekä
  • - tiedotus- ja markkinointimateriaalin kehittäminen.

Jokainen toteuttaja vastaa yritysyhteistyöstä ja toiminnoistaan omalla toiminta-alueellaan.
Hanke on Uudenmaan ELY-keskuksen osarahoittama.

TTS Työtehoseura | PL 5 (Kiljavantie 6), 05201 Rajamäki | asiakaspalvelu@tts.fi This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | (09) 2904 1200 | Tietosuojalausunto