Takaisin

Työn suositeltavat enimmäismäärät maatalousyrittäjän hyvinvoinnin tukena

Ala:

Hyvinvointi / Maataloustyö

Kesto:

04/2010 - 12/2011

Tila:

Päättynyt

Tekijät:

Markku Lätti, Janne Karttunen, Eerikki Kaila

Rahoittajat:

Maatalousyrittäjien eläkelaitoksen työturvallisuusapuraha

Yhteistyökumppanit:

Työterveyslaitos

Tiivistelmä:

TTS:n ja Työterveyslaitoksen yhteishankkeen päätavoitteena oli määritellä kirjallisuusselvityksen avulla perustellut suositukset maatalousyrittäjän kohtuulliselle työmäärälle päivä? ja viikkotasolla sekä maataloustyön sesonkikausina. Lisäksi tavoitteena oli laatia työnkäytön mallilaskelmia ja töiden organisoinnin toimintaohjeita maatalousyrityksille.

Terveyden, turvallisuuden ja hyvinvoinnin näkökulmasta tyypillisenä työpäivänä niin sanotun palkkatyön osuuden, joka sisältää tarpeelliset tauot, ei tulisi ylittää 8−9 tuntia. Tyypillisestä työviikosta palkkatyön osuuden ei tulisi ylittää 45−48 tuntia taukoineen. Tilapäisissä työruuhkissa työmäärän ei tulisi ylittää 12 tuntia päivässä. Työruuhkissa tulisi pyrkiä minimoimaan peräkkäin tehtyjen pidennettyjen työpäivien määrää. Nämä suositukset eivät kuitenkaan ole maatalousyrittäjää sitovia normeja.

Suositeltujen työtuntimäärien ylitys kasvattaa terveysriskiä sitä enemmän mitä enemmän rajat ylittyvät. Jos työmäärän kasvu yhdistyy samaan aikaan määrällisesti ja laadullisesti liian vähäiseksi jäävään lepoon, kasvavat riskit edelleen. Tietoisuutta liian suuren työmäärän aiheuttamista riskeistä tulee lisätä, koska monet työntekijät eivät pidä ylipitkiä työpäiviä haitallisina terveydelleen ja turvallisuudelleen.

Hankkeessa tarkasteltiin lisäksi tilayhteistyötä ja töiden ulkoistamista, lisätyövoiman ja uuden tuotantotekniikan hankkimisen periaatteita, oman ydinosaamisen määrittämistä sekä maitotiloille laadittuja työnkäytön mallilaskelmia.

Hankkeesta julkaistu:

Karttunen, J., Lätti, M. ja Puttonen, S. 2012. Kohtuullisen työmäärän suositukset maatalousyrityksissä
terveyden, turvallisuuden ja hyvinvoinnin näkökulmista. TTS:n julkaisuja 415: 1–42. Saatavana vain Internetistä:

Karttunen, J., Lätti, M. ja Puttonen, S. 2012. Työmäärän hallinta maatalousyrittäjän hyvinvoinnin turvaamisessa. TTS:n tiedote. Maataloustyö ja tuottavuus (637) 2: 1–8.

Muut asiaan liittyvät tutkimukset TTS tutkimuksessa:

Työvoiman ja työmäärän hallinta jaksamisen ja hyvinvoinnin turvaajina -hanke.

TTS Työtehoseura | PL 5 (Kiljavantie 6), 05201 Rajamäki | asiakaspalvelu@tts.fi This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | (09) 2904 1200 | Tietosuojalausunto