Takaisin

Pätevöitymisjärjestelmän kehittäminen puuston käsittelyyn ja hyvien käytäntöjen levittäminen - Puuske II

Ala:

Metsätyö

Kesto:

06/2010 - 02/2012

Tila:

Päättynyt

Tekijät:

Arto Mutikainen

Rahoittajat:

ESR

Yhteistyökumppanit:

Metsätalouden kehittämiskeskus Tapio (koordinaattori), Hyria koulutus Oy, Jukka Net, Koulutuskeskus Sedu.

Tiivistelmä:

Puuske II-hanke perustuu TTS:n, Hyria Oy:n ja Savon ammatti- ja aikuisopiston vuosina 2006 - 2008 tekemälle selvitykselle Puuston käsittelyvalmiuksien kehittämisestä (Puuske I). Selvityksen kohteena olivat puustoa käsittelevien organisaatioiden työntekijät ja työnantajat. Hankkeen tuloksena saatiin suuntaviivoja eri alojen ammattitaitovaatimuksille sekä kehittämistarpeille.

Muualla Euroopassa on ollut jo hyviä kokemuksia menetelmistä, joita on luotu erikoisosaamista edellyttävään puuston käsittelyyn työturvallisen ammattitaidon edistämiseksi. Iso-Britanniassa on 15 vuoden ajan kehitetty LANTRA -järjestelmää ja Ruotsissa on vuodesta 2002 ollut käynnissä Säker Skog –projekti. Euroopan unionin jäsenmailla on yhteinen moottorisahan turvallisen käytön sertifionti -hanke European Chainsaw certificate.

 

Puuske II -hankkeen tavoitteena on kehittää pätevöitymisjärjestelmää puuston käsittelyyn ja tehdä tunnetuksi hyviä käytäntöjä. Moottorisahan ja muiden työvälineiden turvalliseen käyttöön ja työtaitojen osoittamiseen luodaan yhdessä EU-jäsenmaiden kanssa yhteneväisiä standardeja.

Hanketta koordinoi Metsätalouden kehittämiskeskus Tapio ja sen toteuttajana toimivat Hyria koulutus Oy, TTS, Jukka Net ja Koulutuskeskus Sedu. Hankeaika on kesäkuu 2010 - helmikuu 2012.

Hankkeesta julkaistu:

Aikaisemmin julkaistut löytyvät Metsävastaa-sivustoilla: http://metsavastaa.net/puuston-kasittely

TTS Työtehoseura | PL 5 (Kiljavantie 6), 05201 Rajamäki | asiakaspalvelu@tts.fi This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | (09) 2904 1200 | Tietosuojalausunto