Takaisin

Kone- ja laitehäiriöiden hallittu purkaminen

Ala:

Hyvinvointi / Maataloustyö / Teknologia / Yrittäjyys

Kesto:

04/2011 - 12/2012

Tila:

Päättynyt

Tekijät:

Markku Lätti, Janne Karttunen

Rahoittajat:

Maatalousyrittäjien eläkelaitos

Tiivistelmä:

Työturvallisuusriskit ovat suurimpia etenkin tuotantoprosessien häiriötilanteissa ja häiriöiden poistossa. Häiriöiksi tässä yhteydessä katsotaan muun muassa koneiden tukkeutumiset, pienet paikan päällä korjattavat rikkoutumiset/vikaantumiset, epäluotettava toiminta, tilapäiset käyntihäiriöt, vajaateholla käymiset yms. Viime vuosina kiihtyneen rakennemuutoksen myötä tiloille on tullut runsaasti uutta tekniikkaa sekä automaattisia kone- ja laitejärjestelmiä, joiden myötä häiriömahdollisuuksia on yhä enemmän. Häiriöiden ennaltaehkäisy ja hallittu purkaminen ovat yksi osa koneiden ja laitteiden huolto- ja korjaustoimintaa, joka on kappalemääräisesti ja tapaturma- sekä sairauspäivätaajuudeltaan riskialtteinta työtä maatiloilla.

 

Hankkeen tavoitteena on tuottaa maatalousyrittäjille selkeitä toimintaohjeita hallittuun kone- ja laitehäiriöiden purkuun ja torjuntaan. Toimintaohjeita noudattamalla tapaturmien voidaan kone- ja laitehäiriöiden yhteydessä olettaa vähenevän.Tutkimuksen taustoittavana tavoitteena on selvittää, kuinka yleisiä erityyppiset kone- ja laitehäiriöt ovat maatiloilla (esiintymistiheys, häiriön aiheuttaman katkoksen ajallinen kesto) ja kuinka usein kone- ja laitehäiriö on maatalousyrittäjille rekisteröidyn konetyön tapaturman taustalla. Lisäksi selvitetään, mistä häiriöt aiheutuvat – mikä tekijä laukaisee häiriön syntymisen (koneen tai laitteen kunto tai soveltuvuus, työmenetelmä, työtapa, yhteensopivuus jne.) sekä mikä on mahdollisesti uuden tekniikan merkitys häiriöiden määrän ja häiriöiden turvallisuusriskin kannalta – ovatko uudet koneet ja laitteet vähemmän häiriöherkkiä ja vikaantuvatko uudet koneet ja laitteet vanhoja turvallisemmin.

 

Tutkimuksen lopputuloksena laadittavilla toimintaohjeilla pyritään ohjaamaan maatalousyrittäjiä ottamaan aikaisempaa vahvemmin huomioon turvalliset toimintamallit kone- ja laitehäiriöiden sattuessa, koneiden ja laitteiden oikeaoppinen käyttö, jatkuva huolto ja kunnossapito sekä investointivaiheessa niiden yhteensopivuus erilaisissa tuotantotiloissa ja -olosuhteissa. Lisäksi pyritään lisäämään yleistä tietoutta häiriötilanteiden vähentämismahdollisuuksista työturvallisuuden ja työn tehokkuuden lisäämiseksi. Maatalousyrittäjät hyötyvät toimintaohjeista oman työturvallisuuden parantumisen lisäksi myös opastaessaan muita tilalla työskenteleviä työtehtävissään.

Muut asiaan liittyvät tutkimukset TTS tutkimuksessa:

Koneiden ja laitteiden huolto ja korjaus tehokkaasti ja turvallisesti

TTS Työtehoseura | PL 5 (Kiljavantie 6), 05201 Rajamäki | asiakaspalvelu@tts.fi This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | (09) 2904 1200 | Tietosuojalausunto