Takaisin

Hämeen Aktiivipuu, esiselvitys

Ala:

Yrittäjyys

Kesto:

08/2010 - 12/2010

Tila:

Päättynyt

Tekijät:

Riitta Backman, Raimo Etelä

Rahoittajat:

Hämeen ELY-keskus

Yhteistyökumppanit:

Sahayrittäjät ry, Lakes

Tiivistelmä:

Hanke on esiselvitys puutuotealan pienyritysten kehittämistyölle, jolla pyritään edistämään Päijät-Hämeen alueella toimivien aktiivisten yritysten myyntiä aktiivipuuverkoston avulla. Esiselvityksellä kartoitetaan alueen yritysten kiinnostus ja valmiudet verkostotyöhön sekä niiden resurssit ja tarpeet oman liiketoimintansa tehostamiselle tai muulle kehittämistyölle.


Varsinaisen kehittämistyön tavoitteet selkiytyvät esiselvityksen aikana. Tavoitteena voi yritysten tarpeiden ja resurssien mukaan olla esimerkiksi tehokkaiden jälleenmyyntikanavien löytäminen, yritysverkon oman myynnin käynnistäminen, puunhankinnan tehostaminen tai yrittäjien kokonaisvaltaisen liiketoimintaosaamisen kehittäminen.

Esiselvitystyön kohderyhmänä ovat Päijät-Hämeen alueella toimivat pienet puutuotealan yritykset kuten piensahat ja -höyläämöt sekä rakennuspuusepän- ja puusepänteollisuuden pienyritykset.

Hankkeesta julkaistu:

TTS lehdistötiedote 22.12.2010

TTS Työtehoseura | PL 5 (Kiljavantie 6), 05201 Rajamäki | asiakaspalvelu@tts.fi This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | (09) 2904 1200 | Tietosuojalausunto