Takaisin

Green Care – vihreä hoiva maaseudulla (VIVA)

Ala:

Asuminen ja rakentaminen

Kesto:

09/2010 - 03/2012

Tila:

Päättynyt

Tekijät:

Irene Roos (Projektipäällikkö), Anne Korhonen, Sari Liski Markkanen

Rahoittajat:

Hämeen, Kaakkois- Suomen, Pirkanmaan, Uudenmaan ja Varsinais-Suomen ELY keskukset

Yhteistyökumppanit:

ProAgria Häme ry, Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy Socom, ProAgria Pirkanmaa ry, Pirkanmaan maa- ja kotitalousnaisten piirikeskus, ProAgria Farma, Varsinais-Suomen maa- ja kotitalousnaisten piirikeskus ja ProAgria Uusimaa ry.

Tiivistelmä:

Projektin tavoitteena on lisätä ja edistää Green Care -toiminnan tunnettavuutta Hämeessä, Kaakkois-Suomessa, Pirkanmaalla, Uudellamaalla ja Varsinais-Suomessa sekä verkostoitumista yrittäjien välillä. Projektissa kartoitetaan Green Care -yritystoiminnan mahdollisuuksia sekä selvitetään maaseudun maaseutu/maatilayrittäjien kiinnostusta Green Care -toimintaan. Lisäksi kartoitetaan yrittäjien osaamista ja palvelutarjontaa. Projektin tavoitteena on myös kartoittaa kunta-asiakkaiden ja tarpeita ja toiveita Green Care -palveluista.

Hankkeen kohderyhmänä ovat Green Care -palveluiden kehittämisestä kiinnostuneet maaseudun hoivayrittäjät ja muut hoivayrittäjät sekä maaseutu/maatilayrittäjät sekä muut Green Care -palveluyrittäjyyttä suunnittelevat. Kunnat ovat hyödynsaajina, kun Green Care -palvelut täydentävät ja monipuolistavat palvelutarjontaa.

Projekti vahvistaa alueiden yrittäjyyttä ja lisää hoivapalvelujen käyttäjien hyvinvointia. Tulokset ovat hyödynnettävissä mm. jatkossa järjestettävissä Green Care koulutuksissa.

 

Hankkeesta julkaistu:

  •  "Tos tulee enemmän sitä elämisen makuu." : Maatila toimintaterapian ympäristönä. Elisa Saukko ja Martina Warsell. 2011. Opinnäytetyö

Green Care infotilaisuudet syksyllä 2011

  •  

TTS Työtehoseura | PL 5 (Kiljavantie 6), 05201 Rajamäki | asiakaspalvelu@tts.fi This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | (09) 2904 1200 | Tietosuojalausunto