Takaisin

Lypsy- ja maidonkäsittelylaitteiden energiankulutus

Ala:

Energia / Maataloustyö

Kesto:

05/2011 - 12/2012

Tila:

Päättynyt

Tekijät:

Eerikki Kaila, Jyrki Kouki

Rahoittajat:

Maatalouskoneiden tutkimussäätiö

Tiivistelmä:

Hankkeen tavoitteena on tuottaa tietoa lypsy- ja maidonkäsittelylaitteiden käytännön energiankulutuksesta ja siihen vaikuttavista tilatason tekijöistä (olosuhteet, käyttötavat, ylläpito). Tavoitteena on myös vertailla vaihtoehtoisten lypsy- ja maidonkäsittelymenetelmien käytännön energiankulutusta ja niihin vaikuttavia tekijöitä. Hankkeessa esitellään sähköenergian mittaamiseen tuotantorakennuksissa soveltuvaa laitteistoa ja pyritään näin lisäämään maatilayrittäjien kiinnostusta sähköenergian mittaamiseen ja energiatehokkuuden parantamiseen.

Lypsy- ja maidonkäsittelylaitteiden merkkikohtaisten tekijöiden vaikutusta energiankulutukseen selvitetään laitevalmistajien ja laitteiden maahantuojien julkaisemista materiaaleista sekä aiemmista alan tutkimustuloksista. Samoista lähteistä selvitetään laitteiden käyttötavan ja säätöjen vaikutusta käytännön energiankulutukseen.

Hankkeessa kerätään tietoa haastattelemalla lypsy- ja maidonkäsittelylaitteiden huoltoyrittäjiä. Haastatteluissa selvitetään laitteiden huoltotilanteissa esille tulleita havaintoja laitteiden ylläpidosta, huoltojen säännönmukaisuudesta ja niiden mahdollisista vaikutuksista laitteiden energiankulutukseen. Tilakäynneillä mitataan lypsy- ja maidonkäsittelylaitteiden energiankulutusta käytännön eri tilanteissa. Tarkastelun kohteena ovat lypsymenetelmistä, parsilypsy, lypsyasemalypsy ja automaattilypsy. Kirjallisuusselvityksen, haastatteluiden ja tilakäynneillä tehtyjen mittausten perustella analysoidaan maidonkäsittelylaitteiston energiankulutus ja siihen vaikuttavat tärkeimmät tekijät.

Tulokset suunnataan ensisijaisesti maidontuottajille, jotka voivat hyödyntää tutkimustuloksia energiatehokkaiden lypsy- ja maidonkäsittelylaitteiden valintatilanteissa niin uudisrakennus- kuin peruskorjaushankkeissa. Samalla kaikkien maatilayrittäjien kiinnostusta sähköenergian mittaamista sekä energiatehokkuuden parantamista kohtaan pyritään lisäämään. Maatilan energiasuunnitelmien laatijat voivat hyödyntää hankkeen tuloksia energiasuunnitelmien laadinnassa ja tilakohtaisten energian tehostamismahdollisuuksien analysoinnissa.

TTS Työtehoseura | PL 5 (Kiljavantie 6), 05201 Rajamäki | asiakaspalvelu@tts.fi This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | (09) 2904 1200 | Tietosuojalausunto