Takaisin

Kuivituksen nykytila nautakarjataloudessa

Ala:

Maataloustyö / Teknologia

Kesto:

06/2011 - 12/2011

Tila:

Päättynyt

Tekijät:

Sakari Alasuutari, Reetta Palva

Rahoittajat:

MMM

Tiivistelmä:

Hankkeessa selvitetään kuivituksen nykytilaa nautakarjataloudessa. Kuivikkeiden riittävä käyttö on tärkeää sekä eläinten hyvinvoinnin että eläimistä saatavien elintarvikkeiden hygieenisen laadun kannalta. Tuotantoyksiköiden kasvun myötä ruokinta ja lannan poisto on yleensä koneellistettu, mutta kuivittamisen järjestämiseen ei välttämättä ole kiinnitetty samalla tavoin huomiota. Etenkin lypsykarjoissa kuivitustyöt tehdään edelleen yleisesti käsityönä. Suurissa karjoissa tarvittavat kuivikemäärät kuitenkin kasvavat ja työmäärä lisääntyy, mikä voi johtaa liian niukkaan kuivikkeiden käyttöön.

Tarkastelun kohteena ovat lypsylehmät ja vasikat, sekä lihakarja. Tavoitteena on saada aiheesta kokonaiskuva, jotta tiedetään, millaisista materiaaleista, määristä, ja materiaalivirroista on kyse, ja mihin kaikkeen nämä vaikuttavat. Tarkasteltavia seikkoja ovat mm. kuivitusmenetelmä, käytössä olevat kuivituskoneet ja -laitteet, kuivikkeen saatavuus, varastointitapa ja -tarve, kuivituksen kustannukset, työn käyttö, sekä lannanpoistojärjestelmien vaatimukset kuivikkeiden ominaisuuksille ja käyttömäärille.

TTS Työtehoseura | PL 5 (Kiljavantie 6), 05201 Rajamäki | asiakaspalvelu@tts.fi This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | (09) 2904 1200 | Tietosuojalausunto