Takaisin

Selvitys hakkeen käytön kasvun esteistä maatiloilla

Ala:

Energia / Teknologia / Yrittäjyys

Kesto:

05/2011 - 12/2011

Tila:

Päättynyt

Tekijät:

Jyrki Kouki

Rahoittajat:

MMM

Yhteistyökumppanit:

Metsäkeskukset

Tiivistelmä:

Tutkimus, joka käsittelee hakkeen käytön kasvun esteitä maatiloilla ja muissa pienissä kiinteistöissä. Tavoitteena on selvittää haketta käyttäville maatiloille kohdennetulla kyselyllä hakkeen käyttöketjun pullonkaulat a) hakkeen tuotannosta ja saatavuudesta, b) varastoinnista, c) hakkeen laadusta ja d) polttotekniikasta. Lisäksi selvitetään hakkeen käytön paloturvallisuuteen liittyviä asioita.

Tutkimus tehdään postikyselynä noin 300:lle haketta käyttävälle maatilalle. Tavoitteena on tuottaa aineistoa jatkotutkimukselle ja jakaa tietoa hakelämmityk­sestä käyttäjille, laitevalmistajille ja neuvonnan parissa työskenteleville alan asiantuntijoille.

Muut asiaan liittyvät tutkimukset TTS tutkimuksessa:

Lämpöyrittäjyyden lisääminen Uudellamaalla

Hakelämmityksen paloturvallisuus

TTS Työtehoseura | PL 5 (Kiljavantie 6), 05201 Rajamäki | asiakaspalvelu@tts.fi This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | (09) 2904 1200 | Tietosuojalausunto