Takaisin

Teknologiavalintojen vaikutus työnmenekkiin sekä tuotanto- ja rakennuskustannuksiin karjatiloilla

Ala:

Asuminen ja rakentaminen

Kesto:

06/2007 - 12/2008

Tila:

Päättynyt

Tekijät:

Janne Karttunen, Markku Lätti, Veli-Matti Tuure

Rahoittajat:

Maa- ja metsätalousministeriön maatilatalouden kehittämisrahasto

Yhteistyökumppanit:

Pellervon taloudellinen tutkimuslaitos (hallinnointi), Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus, ProAgria Maaseutukeskusten liitto

Tiivistelmä:

Hankkeen päätavoitteena oli tehostaa karjatilojen ajankäyttöä kustannustehokkailla teknologiavalinnoilla ja valitun tekniikan mahdollisimman täysimääräisellä hyödyntämisellä. Siten hanke edesauttaa maatilojen tuottavuuskehitystä ja lisää viljelijän jaksamista. Tarkastelu koskee maitotilojen ohella lihanauta- ja emolehmätiloja sekä sikatiloja. Tarkastelua rajataan muutamiin päivittäin toistuviin töihin sekä suomalaisittain keskisuuriin ja suuriin tiloihin, joilla on käytössä uudehko kotieläinrakennus.

Tutkimuksen pääpaino oli eri teknologiavalintojen vaikutuksen vertailussa työaikaan, näiden kone-, laite- ja rakennusinvestointien kustannusten laskemisessa sekä kannattavuusvertailujen tekemisessä eri vaihtoehtojen välillä. Hankkeen ensimmäisenä tavoitteena oli selvittää viljelijöiden suunnitteilla olevia teknologiavalintoja sekä valintoihin vaikuttavia syitä. Lisäksi kyselyllä selvitetään käytössä olevan tekniikan tämänhetkinen taso maito-, sika- ja nautatiloilla. Selvityksen kohteina olivat erityisesti ruokinta-, lypsy- ja lannanpoistotekniikka. Investointiaikomusten kartoituksen avulla saadaan lisäksi kuva siitä, millainen kehitys on odotettavissa keskeisten ruokinta-, lypsy- ja lannanpoistoteknologiainvestointien osalta. Investoinnit uuteen tekniikkaan vaikuttavat niin viljelijän työn mielekkyyteen, työturvallisuuteen kuin työhyvinvointiin.

Muut asiaan liittyvät tutkimukset TTS tutkimuksessa:

Tehokkuutta ja hyvinvointia lypsykarjatiloille työsuoritusta hiomalla
Lypsykarjarakennusten toiminnalliset vaihtoehdot (päättynyt keväällä 2007)

TTS Työtehoseura | PL 5 (Kiljavantie 6), 05201 Rajamäki | asiakaspalvelu@tts.fi This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | (09) 2904 1200 | Tietosuojalausunto