Takaisin

Ruokintalaitteiden toiminta nautakarjatiloilla

Ala:

Maataloustyö

Kesto:

05/2011 - 12/2011

Tila:

Päättynyt

Tekijät:

Markku Lätti

Rahoittajat:

Maatalouskoneiden tutkimussäätiö

Tiivistelmä:

Nykyaikaisten ja tulevaisuuden maatilojen ruokintalaite/-ketjusuunnittelun pohjaksi tarvitaan nykyistä yksityiskohtaisempaa ja tarkempaa tietoa käytössä olevien laitteiden ja ketjujen toimivuudesta, toiminnallisuudesta ja haasteista erilaisissa tuotantoympäristöissä.

Hankkeen tavoitteena oli koota ruokintalaitteiden ja ruokintaketjujen kokemuspohjaiseen toiminnallisuuteen, käytettävyyteen ja toimintavarmuuteen sekä käytön kustannuksiin perustuvat toimivat ja taloudelliset ruokintalaiteratkaisut muuhun ruokintaketjuun, tuotantotiloihin ja käytettyihin rehuihin nähden. Laajasti kootut, kokemusperäiseen tietoon perustuvat ratkaisut auttavat maatalousyrittäjiä ruokintalaitteiden ja –ketjujen investointien suunnittelussa ja niiden käytössä. Tietoja koottiin suoraan maidon- ja naudanlihantuottajilta laajalla kyselytutkimuksella sekä kirjallisuudesta, laitevalmistajilta ja myyntiorganisaatioilta.'

Hankkeen tuloksista hyötyvät erityisesti maatalousyrittäjät, jotka voivat hyödyntää löydettyjä toimivia ja taloudellisia ratkaisuja ruokintalaitteiden ja –ketjujen investointien suunnittelussa sekä ruokintatyön työturvallisuuden ja työnsujuvuuden parantamisessa ja sitä kautta työnsä tuottavuuden edistämisessä. Tuloksia voivat hyödyntää myös neuvojat tilaneuvonnassaan. Lisäksi tuloksia voivat hyödyntää maatalouden rakennussuunnittelijat, jotka suunnittelevat tuotantorakennuksia ja niiden yhteydessä olevia rehukeskuksia. Hankkeen tuloksista hyötyvät myös laitevalmistajat tuotekehityksessään.

Hankkeesta julkaistu:

Lätti, M. & Hartikainen, M. 2013. Ruokintalaitteiden toimintavarmuus suurilla nautakarjatiloilla. TTS:n tiedote. Maataloustyö ja tuottavuus 4/2013 (646). 12 s.
Lätti, M. & Hartikainen, M. 2013. Nautakarjan ruokintalaitteiden käytössä esiintyviä ongelmia. TTS:n tiedote. Maataloustyö ja tuottavuus 5/2013 (647). 8 s.
Lätti, M. & Hartikainen, M. 2013. Toimii vai ei toimi – karkearehuruokintateknologioissa huomioitavaa. Teho 2/2013. s. 20–23.

Muut asiaan liittyvät tutkimukset TTS tutkimuksessa:

Kone- ja laitehäiriöiden hallittu purkaminen

TTS Työtehoseura | PL 5 (Kiljavantie 6), 05201 Rajamäki | asiakaspalvelu@tts.fi This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | (09) 2904 1200 | Tietosuojalausunto