Takaisin

Tehokkuutta ja hyvinvointia lypsykarjatiloille työsuoritusta hiomalla

Ala:

Maataloustyö

Kesto:

06/2007 - 12/2008

Tila:

Päättynyt

Tekijät:

Janne Karttunen, Markku Lätti, Veli-Matti Tuure

Rahoittajat:

Maatalousyrittäjien eläkelaitos, työturvallisuusapuraha

Yhteistyökumppanit:

Pellervon taloudellinen tutkimuslaitos, Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus

Tiivistelmä:

Hankkeen päätavoitteena oli tehostaa maatilojen ajankäyttöä – parantaa työn tuottavuutta – sekä lisäksi viljelijän jaksamista. Viljelijän jaksamisen edistämiseen vaikutetaan ensisijaisesti hiomalla työsuoritusta sisällöllisesti oikeaoppisemmaksi, vähemmän kuormittavaksi ja turvallisemmaksi. Toissijaisesti tavoitteeseen pyritään suositeltavaa työsuoritusta haittaavia, esimerkiksi työympäristössä olevia, tekijöitä poistamalla tai niiden vaikutusta pienentämällä. Ajankäytön tehostaminen päivittäisissä töissä lyhentää myös mm. altistumisaikoja työympäristöissä oleville haittatekijöille sekä työn muille kuormitustekijöille.

Tarkastelu rajataan koskemaan lypsykarjatiloja. Myöhemmässä vaiheessa tarkastelu laajennetaan lihanauta- ja emolehmätiloihin (ks. muut asiaan liittyvät tutkimukset). Tarkastelua rajataan edelleen muutamiin päivittäin toistuviin töihin sekä suomalaisittain keskisuuriin ja suuriin tiloihin, joilla on käytössä uudehko navetta. Tarkasteltaviksi töiksi valitaan lypsy (keskeisin ajankäytön kannalta), säilörehuruokinta (suuret massojen siirrot) ja makuuparsien päivittäiset puhtaanapitotyöt (keskeinen ajankäytön kannalta).

Muut asiaan liittyvät tutkimukset TTS tutkimuksessa:

Teknologiavalintojen vaikutus työnmenekkiin sekä tuotanto- ja rakennuskustannuksiin karjatiloilla.
Lypsykarjarakennusten toiminnalliset vaihtoehdot (päättynyt keväällä 2007)

TTS Työtehoseura | PL 5 (Kiljavantie 6), 05201 Rajamäki | asiakaspalvelu@tts.fi This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | (09) 2904 1200 | Tietosuojalausunto