Takaisin

Vierastyövoima puutarha- ja maataloustuotannossa - perehdytyskäytäntöjen kehittäminen

Ala:

Hyvinvointi / Yrittäjyys

Kesto:

06/2008 - 03/2010

Tila:

Päättynyt

Tekijät:

Markku Lätti, Veli-Matti Tuure

Rahoittajat:

Työsuojelurahasto

Yhteistyökumppanit:

Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus (koordinoija), Työterveyslaitos, Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto

Tiivistelmä:

Hankkeen tavoitteena oli luoda vierastyövoiman perehdytyskäytäntö ja opas maa- ja puutarhatiloille. Hankkeessa huomioitiin erityisesti ulkomainen työvoima, koska sen osuus työvoimasta varsinkin puutarhatiloilla on merkittävä ja perehdyttämiseen liittyy monia lisähaasteita muun muassa lyhyiden työskentelyjaksojen sekä kieli- ja kulttuurierojen vuoksi. Perehdytysjärjestelmä ja opas tehtiin asiantuntijatyönä haastattelujen ja yritysesimerkkien tukemana.

Hankkeesta julkaistu:

Mattila, T., Sinisalo, A. & Lätti, M. (toim) 2010. Vierastyövoiman perehdyttäminen puutarha- ja maataloustuotannossa. TTS tutkimuksen raportteja ja oppaita 43. 94 s.
Lätti, M. & Tuure, V-M. 2009. Työvoimaa maatilalle – vierastako? Teho 2: 38–41.
Sinisalo, A., Mattila, T., Taattola, K., Lätti, M., Tuure, V-M., Leppälä, J., Suutarinen, J., Rautiainen, R. 2009. Vierastyövoiman perehdyttäminen puutarha- ja maataloustuotannossa. Farmari-näyttely 30.7.–2.8.2009, Kokkola. 1 p. + posteri.

Muut asiaan liittyvät tutkimukset TTS tutkimuksessa:

Työvoiman ja työmäärän hallinta jaksamisen ja hyvinvoinnin turvaajina (MAAVOIMA)

TTS Työtehoseura | PL 5 (Kiljavantie 6), 05201 Rajamäki | asiakaspalvelu@tts.fi This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | (09) 2904 1200 | Tietosuojalausunto